Aanbod

Fonds op naam - Oranje Energie

Financiële dienstverlening
Illustration

Achtergrond, 02025 en het Fonds op naam van Oranje Energie. 

Recente ontwikkelingen zoals de hoge energieprijzen of de situatie in Oekraïne, zorgen voor veel actieve mensen die over willen gaan op schone energie òf eerst flink willen besparen. Soms kan een woningeigenaar of ondernemer meteen iets doen, maar vaak is er een gezamenlijk overleg nodig, met een vereniging van eigenaren of een verhuurder. Een bewoner of werknemer wordt plotseling initiatiefnemer, een koploper! En dan zijn er middelen nodig! Zoals kennis, netwerk en meestal ook geld.

Veel overheden en bedrijven leveren dit al jaren. Aanvullend hieraan levert het onafhankelijke platform 02025 sinds 2006 kennis en netwerk middels 156 energieontbijten en tientallen kennissessies. Ook organiseerde 02025 acties in buurten rondom energiebesparen en energieopwek. En leverde het netwerk kennis en mensen middels 02025.nl en nieuwsbrieven. 02025 bereikt graag zoveel mogelijk koplopers in de regio Amsterdam om middelen te delen! Ondernemerscoöperatie Oranje Energie (ea) organiseert dit platform sinds 2006 inclusief het fysieke postadres en de bankrekening.

Aanvullend aan alle bestaande regelingen, was het al heel lang de wens van het netwerk 02025 om naast kennis en mensen voor laagdrempelige financiering te zorgen, in geld of in natura. Verschillende organisaties hebben hier sinds 2022 ruimte voor gemaakt. Tonzon maakte individuele en collectieve bespaaracties mogelijk met het financieren van 7000 m2 gratis radiatorfolie, AM leverde kozijnfolie voor duizend woningen in de regio, Rabobank verbond zich aan 02025 om het koplopersnetwerk te vergroten door middel van kennis, netwerk én financiering. En bijvoorbeeld EY stelt financiën en menskracht beschikbaar. 

De gemeente Amsterdam heeft middels het consortium 02025 geld beschikbaar gesteld voor koplopers! Daarom is nu de tijd rijp voor het 02025 Energiekoplopersfonds. Een nog niet vaak genomen route van de zogenaamde overheid-burger relatie. Ookwel publiek-civiel genoemd. Spannend! 

Lees hier meer: https://02025.nl/message/73961/02025-energiekoplopersfonds-- 

Lid van Fondsactiviteit bij Oranje Energie.

Leden van het Toekennersteam wordt een cursus 'beslissen in consent' aangeboden om de besluitvorming goed te kunnen doen. Leden van het Toekennersteam zijn lid van de Fondsactiviteit van Oranje Energie.  De werving van Toekennersteam voor deze tranche van het Energiekoplopersfonds is tussen 9 januari en 22 januari 2023. Een onkostenvergoeding is mogelijk. Aanmelden kan bij Pauline@02025.nl.

Illustration
 
Geplaatst op 9 januari 2023, 18:24 uur
Deel dit: