Activiteit

Bewonerscafé: Verduurzaming en sociale huurders Wat betekent de energietransitie voor sociale huurders?

donderdag 26 september 2019   |   19:30 - 22:00 uur   |   Pakhuis de Zwijger

De energietransitie is in volle gang. Ook woningcorporaties zijn hard bezig. Wat staat de huurder te wachten als het op de energietransitie aankomt? En hoe kunnen corporatie en bewoner het beste samenwerken om te verduurzamen? We gaan in gesprek over de plannen van de gemeente, de samenwerking tussen bewoners en corporatie en welke maatregelen bewoners zelf kunnen nemen om hun huis te verduurzamen. Bijvoorbeeld door actief te worden in een energiecoöperatie. Welk advies geven bewoners mee aan de corporaties als het aankomt op de energietransitie?

kosten gratis
doelgroep:  Alle volwassenen
datum do 26 september 2019

Aantal aangemelde deelnemers: 1

Deze mensen komen:
- Aad Verkleij

Meld je aan