Activiteit

Het net onder spanning - Hoe ontlasten we samen het elektriciteitsnet?

dinsdag 15 oktober 2019   |   20:00 - 22:00 uur   |   Pakhuis de Zwijger

De veranderingen op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen zorgen ervoor dat we steeds dichterbij en zelfs in huis ons steentje bij kunnen dragen. Deze vernieuwingen doen tegelijkertijd een groot beroep op het elektriciteitsnet in de stad. Om de toenemende vraag naar stroom te kunnen blijven leveren, is meer infrastructuur nodig. Maar ook anders omgaan met ons verbruik en keuzes maken zijn noodzakelijk.

Energietransitie
De vraag naar elektriciteit neemt toe naarmate de stad verduurzaamt. Dit zorgt ervoor dat de infrastructuur moet worden uitgebreid, maar ook dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. In de schaarser wordende ruimte in de stad lijkt bovendien meer plek te moeten komen voor transformatorhuisjes en onderstations om in de elektriciteitsbehoefte te blijven voorzien.

Voor de beslissingen over de openbare ruimte worden bewoners steeds vaker betrokken. Zeker nu de Omgevingswet over twee jaar zal worden ingevoerd. Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de ruimtelijke ordening integraler, flexibeler, dichter bij de burger en eenvoudiger moet. Hoe gaan we dit in de praktijk vormgeven? Welke manieren van participatie werken hierbij?


Wat zijn de keuzes die we moeten maken over de openbare ruimte en de infrastructuur van ons stroomnet? Op welke manier kunnen we bewoners hierbij betrekken? Wat is nodig om hierin vooruit te blijven gaan? Samen met partners van Amsterdam Smart City zoals overheid, bedrijven en bewoners, gaan wij hierover in gesprek.

kosten gratis
doelgroep:  Alle volwassenen
datum di 15 oktober 2019
meer info over locatie https://dezwijger.nl
aanmelden Aanmelding vooraf noodzakelijk
2 reacties

Wim Stevenhagen

Dit belangrijk punt breng ik al ruim 15 jaar onder de aandacht. Het Netwerkbedrijf heeft hier de belangrijkste taak, zij zijn verantwoordelijk voor de Net-Kwaliteit (EN50160). De lokale Netgebruikers dienen verstandig met hun Energie gedrag om te gaan. Dus niet alles in het net dumpen en op een a Lees meer
8-okt-2019 14:37

Pauline Westendorp

dank Wim! we doen de was als de wind waait of de zon schijnt. En het net is van het netwerkbedrijf. (alleen mag die mij geen stroom verkopen uit een nieuwe lokale batterij?)
15-okt-2019 10:53

Evert Kuiken

Ha! Wij van WC-eend adviseren WC-eend (sorry, Windside). Beste Wim, het punt is hier niet zozeer verantwoordelijkheid, het gaat om betaalbaarheid. Netbeheerders zoals Liander kunnen het net verzwaren, maar daar zitten belangrijke nadelen aan: hoge kosten, wegen die open gebroken moeten worden, gebre Lees meer
15-okt-2019 11:43

Dave van Dongen

Precies, we moeten gewoon meer aan vraagsturing doen. Niet alleen met het opladen (of ontladen) van elektrische auto's, maar ook met het aan- of uitschakelen van koelkasten, etc. De warmtepomp is overigens ook een mooie mogelijkheid voor vraagsturing. Het is niet zo dat die om 18u 's avonds aangaat. Lees meer
16-okt-2019 11:07
Wil je ook reageren? Meld je dan aan