Activiteit

Greencrowd: Investeer in de meest duurzame en drijvende woonwijk

ma 16 sep 2019 - do 31 okt 2019   |   12:00 - 12:00 uur   |   https://greencrowd.nl/project/a...

Schoonschip is een droomwijk: een drijvende wijk met alleen maar woningen met een EPC van nul of lager en met een eigen smartgrid die in haar eigen, duurzame opwek voorziet. Mondiaal gezien een uniek project.

Inmiddels zijn de meeste woningen al aangemeerd en als parel op de kroon wordt nu de algemene ruimte gebouwd. Om de bouw te realiseren, moet Schoonschip nog een overbruggingsfinanciering afsluiten van € 100.000,-. Ook nu wil Schoonschip weer gebruik maken van crowdfunding via Stichting Greencrowd.

Aanbod deelnemers

Schoonschip biedt crowdfunders de mogelijkheid mee te profiteren van de realisatie van deze drijvende droomwijk.

Het aanbod voor crowdfunders is als volgt:

 • Gewenste financiering 100.000,-;
 • Minimale inleg 250,- per crowdfunder;
 • Maximale inleg ;
 • Rente 2,5% op jaarbasis;
 • Aflossing op basis van jaarlijkse annuïteiten.
 • Schoonschip behoudt zich het recht voor de lening voortijdig af te lossen. In dat geval wordt een bonusrente uitgekeerd van 2,5% over de aflossing.    

Inschrijven kan vanaf 7 oktober tot en met 31 oktober.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ontwikkeld.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

 De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

 

In het geval van Schoonschip komt de score nu uit op B3. Dit betekent dat het project een lager dan gemiddeld risico heeft.

Voor meer duiding van de risico's van dit project, raden wij u aan het informatiememorandum goed door te nemen.

https://greencrowd.nl/project/algemene-ruimte-schoonschip

Kosten toelichting
https://greencrowd.nl/project/algemene-ruimte-schoonschip
Datum ma 14 oktober 2019
Gestart op
ma 16 september 2019
Beƫindigd
do 31 oktober 2019
Locatie
https://greencrowd.nl/project/algemene-ruimte-schoonschip
bijzonderheden
https://greencrowd.nl/project/algemene-ruimte-schoonschip