Activiteit

Klimaatfilms in Zuid-Oost

donderdag 6 februari 2020   |   19:00 - 22:00 uur   |   Groene Hub, Holendrechtplein...

KOM KIJKEN! KOM PRATEN! HOE REDDEN WIJ HET KLIMAAT? Om deze vraag te beantwoorden organiseert GroenplatVorm Zuidoost een eerste KLIMAAT CINEMA op donderdag 6 februari van 19.00-22.00 uur in de Groene Hub, Holendrechtplein 44, 1106 LP Amsterdam.
Op deze avond worden in de 5 verschillende lokalen van de Groene Hub tegelijkertijd 5 verschillende klimaatfilms en -documentaires getoond die allen op eigen wijze de relevantie van Duurzaamheid belichten.
Streven naar duurzaamheid is een onontkoombare noodzaak, maar hoe gaan we ons persoonlijk leven zo inrichten dat we dit daadwerkelijk kunnen verwezenlijken?

datum do 6 februari 2020
locatie Groene Hub, Holendrechtplein 44, 1106 LP Amsterdam