Activiteit
Activiteit

Bewonersavonden coöperatieve windmolens aan de Noorder IJplas

do 25 jun 2020 - di 30 jun 2020 , 19:30 - 20:30 uur

De komende jaren zullen er rond Amsterdam ongeveer 17 windmolens bijkomen. In gemeentelijk beleid is vastgelegd dat minimaal de helft van de molens ook eigendom wordt van Amsterdammers: coöperatieve windmolens.

Energiecoöperaties zijn ervoor opgericht om met hun leden te investeren in duurzame energie zoals windmolens en zonnepanelen. De opbrengsten die hiermee worden behaald worden weer uitgekeerd aan de leden. Bijzonder aan een coöperatie is dat leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) met elkaar bepalen hoe de behaalde resultaten worden verdeeld. Leden zijn immers de baas binnen een coöperatie. Met andere woorden, met coöperatieve molens blijven Amsterdammers aan het roer.

Het doel is dus lokaal eigendom van windmolens. Maar coöperatief ontwikkelen betekent ook dat Amsterdammers eigendom hebben in het proces. Makkelijker gezegd, het betekent dat mensen en bedrijven in de omgeving waar windmolens komen, invloed hebben op de manier waarop dat gaat gebeuren. De opwek van duurzame energie vraagt namelijk ruimte en gaat invloed hebben op onze leefomgeving.  

Amsterdam heeft in totaal 7 zoekgebieden aangewezen waar deze 17 windmolens kunnen komen. Twee zoekgebieden, de Haven en de Noorder IJplas, zijn door de Raad aangewezen als kansrijke gebieden. Voor het gebied aan de Noorder IJplas zijn 4 Amsterdamse energiecoöperaties, verengigd in Amsterdam Wind, samen met NDSM Energie de samenwerking aangegaan om in dit gebied coöperatieve windmolens te realiseren. 

Er zijn verschillende manieren om bij dit proces betrokken te zijn. Bijvoorbeeld via thematafels waar onderdelen besproken worden over de manier waarop Amsterdammers financieel deel kunnen nemen. Of een tafel over hoe eventuele hinder voorkomen of beperkt kan worden of manieren waarop opbrengsten van de molens ten goede kunnen komen in het gebied. 

Thematafels zijn een voorbeeld van hoe Amsterdammers in de omgeving erbij betrokken kunnen zijn. Omdat er meer smaken en mogelijkheden zijn, organiseren de gemeente, Amsterdam Wind en NDSM twee avonden waarin mensen en bedrijven in de omgeving kunnen aangeven of en op welke wijze betrokken willen zijn. 

Mede op basis van de uitkomsten van deze 2 avonden wordt duidelijk op welke wijze Amsterdam Wind en NDSM Energie het komende half jaar in samenwerking met de omgeving tot een plan komen. 

Woon je in de buurt van de Noorder IJplas en wil je aan een van deze avonden deelnemen? Meld je dan aan via het volgende mailadres: Windenergie.noorderijplas@amsterdam.nl.

Voor meer informatie over de 2 avonden: https://www.amsterdam.nl/projecten/haven-stad/nieuws-haven-stad/meepraten-windmolens/ 

Kun je er niet bij zijn maar wil je wel meedoen? Laat het Amsterdam Wind en/of NSDM Energie weten via het aanmeldformulier op hun websites:

Onderschrift bij de gebruikte foto: Foto Gemeente Amsterdam/Edwin van Eis

Locatie
Aanmelden kan via het mailadres, na aanmelding krijg je een link toegestuurd.
Kosten
Gratis

Gestart op do 25 juni 2020. Beëindigd di 30 juni 2020
Illustration