Activiteit
Activiteit

Energieontbijt #136 : gebiedscoöperatie, is een webinar deze keer!

donderdag 8 oktober 2020 , 9:00 - 10:30 uur

NIEUWS:  Door de aangescherpte RIVM maatregelen rondom COVID-19, zullen we het Energieontbijt vanuit het Olympisch Stadion, als WEBINAR organiseren. 

Een Gebiedscoöperatie is de sleutel naar samenwerking van verschillende partijen in een buurt of gebied. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbende in een buurt weten wat er speelt, kennen de cultuur, hebben specifieke vraagstukken en kunnen ook samen aan oplossingen werken. Dit kan zijn voor duurzaamheid breed (energie, opleiding, milieu, geluid, voedsel, werkgelegenheid, betaalbare woningen, etc.).

02025 richt zich binnen duurzaamheid specifiek op de energietransitie. Vanuit 02025 hebben we onder andere energiecommisssarissen die per postcodegebied het aanspreekpunt zijn. Het Olympisch gebied (postcode 1076) is actief en overweegt een gebiedscoöperatie op te richten, vanuit alle vraagstukken die er spelen en naast alle activiteiten die er al plaats vinden vanuit de bestaande sociale structuur.

Waarom dan nog een nieuwe organisatie oprichten als een gebiedscoöperatie? Omdat deze een grote rol kan spelen in de energietransitie in ons gebied onder andere bij het uitwerken van ons Buurtuitvoeringsplan,  als onderdeel van de Gemeentelijke Transitievisie Warmte? Ook zullen we aan de hand van een lokaal project en succesvolle gebiedscooperatie "de Groene Hub" enkele praktijkvoorbeelden presenteren. Er zijn ook al gebiedscooperaties elders in de stad. Zoals bijvoorbeeld onze Aad in Oost: https://buurtcooperatieohg.nl/wie-zijn-wij/ . En Ketelhuis WG, https://www.ketelhuiswg.nl en NDSM Energie, energiegebiedscooperaties, De Samenwerking, rondom wonen. Nog meer? 

Doel is iedereen in het dit postcodegebied 1076, maar zeker ook in andere (postcode) gebieden of wijken, te inspireren om zich aan te sluiten in een gezamenlijk verband, zoals een Gebiedscoöperatie.  

Programma:
08.45 (digitale) inloop

09.00 Welkom vanuit Olympisch Stadion
09.05 Introductie door Thijs Haverkamp

09.10 Carla de Groot, directeur Olympisch stadion  - samenwerking in buurt, visie Olympisch Stadion
09:25 Pauline Westendorp, 02025 Energiecommissaris 1076 - vragen in de buurt, wie doet er al mee? Wie 'participeert' in onze warmtetransitie?
09:45 Ronald van Oijen, Minibems- Dynamic heat networks  -  projectvoorbeeld verduurzamen aan Olympiaplein 
09:35 Linda Vosjan, Hallo IJburg - website platform voorbeeld gebiedonline 
09:55 Peter Hoogendijk - Groene Hub. Voorbeeld van gebiedscoöperatie in Zuidoost

10:10 Q&A 
10:30 Einde

11:00 > start Koploperspreekuur> details en inschrijving zie hier

Webinar login 
We gebruiken ZOOM Webinar om jullie mee te laten kijken.  GESLOTEN

Hou ondertussen de activiteiten en nieuwsbrief van 02025 in de gaten! (ontvang je nog geen nieuwsbrief? klik hier)

Doelgroep
Alle volwassenen
Datum do 8 oktober 2020
Website www.02025.nl
E-mailadres
john@02025.nl
Illustration
 

Maximum aantal deelnemers: 100