Activiteit

Inspraak Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 Amsterdam

woensdag 3 maart 2021 , 8:00 - 23:00 uur

Afgelopen vrijdag (22 januari 2021) presenteerde Marieke van Doorninck de ontwerp-Omgevingsvisie 2050. De omgevingsvisie beschrijft een visie op de stad van de toekomst, waarmee het stadsbestuur de koers voor de komende jaren uitzet.

De verwachting is dat Amsterdam de komende dertig jaar groeit met 200.000 arbeidsplaatsen en 300.000 nieuwe inwoners. Om de stad leefbaar te houden is het nodig enerzijds die groei te omarmen, maar ook duidelijk richting moeten geven en daar grenzen aan te stellen. Om de wethouder te citeren: "Zodat de groei enerzijds het sociale fundament van de stad versterkt en anderzijds het draagvermogen van de planeet niet overschrijdt."

In de Omgevingsvisie worden vijf strategische keuzes gemaakt, waaronder (uiteraard) die voor duurzaamheid. Komende 6 weken kan iedereen haar/zijn mening geven over deze visie. Alle info, en de ontwerp-Omgevingsvisie vind je hier: https://amsterdam2050.nl 

Locatie
online
Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Deel dit: