Activiteit

De multifunctionaliteit van daken

vrijdag 18 juni 2021 , 16:30 - 17:30 uur

Dexter Beumken is bezig met afstuderen voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Climate & Management aan de Haagse Hogeschool. Binnen die studie leert hij over de verduurzaming van de binnenstad aan de hand van de thema’s: duurzaam bouwen, leven met water, energietransitie en duurzame mobiliteit. Zijn studie past perfect bij de visie van Merosch. Het is daarom ook geen toeval dat hij bij Merosch terecht is gekomen voor het schrijven van de meesterproef van zijn opleiding.

Ontwerpen tool duurzame daken
Dexter is in november 2020 begonnen aan zijn onderzoek naar duurzame daken. Merosch heeft bij hem de vraag neergelegd voor het ontwerpen van een tool die in de schetsontwerp-fase (SO) een gedetailleerde inschatting kan maken van de potentie en mogelijkheden van waterberging en PV op het dak. Aan de hand van deze tool hoopt Merosch al vroeg de projectambities te kunnen testen op haalbaarheid.

Inhoud kenniscafé
In dit kenniscafé zal Dexter vertellen over zijn onderzoeksresultaten voorafgaand aan het ontwerpen van de tool, en het ontwerp en de werking van de tool. Het volgende komt aan bod:

  • Beleidsmatige trends en ontwikkelingen lokale energieopwekking & waterberging
  • Retentiekratten, in- en extensief groen en PV-panelen, wat zijn de mogelijkheden en beperkingen op het dak?
  • Het ontwerp en de werking van de tool

U bent digitaal van harte welkom
Merosch Kenniscafé is een interne kennisdelingssessie van Merosch waarbij we het erg waardevol vinden als onze relaties actief deelnemen. Er is ruimte voor (maximaal) 5 externe geïnteresseerden. Mocht u dit dus een interessant onderwerp vinden, dan kunt u zich voor dit Merosch Kenniscafé inschrijven.

Doelgroep
De doelgroepen voor de Merosch Kenniscafés zijn onze directe en indirecte opdrachtgevers zoals: projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, bouwmanagementbureaus, architecten enzovoort*.

*Bij overboeking van het Kenniscafé krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

Aanmelden en kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier:

AANMELDEN

Adres
In verband met het coronavirus wordt het Merosch Kenniscafé digitaal via Microsoft Teams georganiseerd. U ontvangt de instructies t.z.t. via de e-mail.

Doel Merosch Kenniscafé
Merosch Kenniscafé heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken.

Locatie
Merosch
Kosten
Gratis
Kosten toelichting
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.
Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Deel dit: