Activiteit

Maatschappelijk vastgoed in handen van bewoners?

maandag 10 mei 2021 , 13:00 - 14:30 uur

Voor het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) schreven Arie Lengkeek en Maurice Specht een essay voor de herwaardering van maatschappelijk vastgoed voorbij de marktlogica. Vastgoed heeft een cruciale positie in het ontwikkelen van een ‘gemeenschapseconomie’. Ze komen tot een pleidooi voor het recht op de stad – waarbij het niet alleen gaat om toegang tot vastgoed in een buurt of wijk voor maatschappelijk initiatieven, maar ook het ‘recht om jezelf te veranderen door de stad te veranderen’.

Het is een bekende trend. De publieke ruimte moet op veel plaatsen wijken voor commerciële ruimte. Maatschappelijk vastgoed is steeds meer onderhevig aan de logica van de markt – een dynamiek die je ook kan zien bij corporaties, kerkgenootschappen, zorginstellingen en andere (semi-)publieke instellingen. Gemeenten hebben hun vastgoed geprofessionaliseerd en ondergebracht in één centrale afdeling – vaak met de naam ‘vastgoedbedrijf’.

Maatschappelijk vastgoed is een asset geworden – met een boekhoudkundige waarde die moet worden onderhouden. Onderdeel van een vastgoedportefeuille die zakelijk en bedrijfsmatig wordt beheerd. De relatie met huurders is verzakelijkt. De boekhoudregels leiden tot een druk tot verkoop. En waar het niet verkocht wordt werkt men met een ‘kostendekkende huur’ – vastgesteld vanuit diezelfde marktlogica.

Veel bewonersinitiatieven lopen hier tegen aan. Voor hen is vastgoed onmisbaar, maar ook steeds minder bereikbaar.

Met deze bijeenkomst willen we een open gesprek aangaan over de maatschappelijke waarde van gemeentelijk vastgoed. Kan vastgoed in bezit nemen een middel zijn om de gemeenschapseconomie te versterken? Vanuit verschillende domeinen onderzoeken we wanneer het een kans is als actieve bewoners maatschappelijk vastgoed in zelfbeheer nemen – en onder welke condities deze initiatieven de grootste kans van slagen hebben?

We beginnen met een presentatie van Arie Lengkeek en Maurice Specht. Daarna reageren verschillende sprekers vanuit hun eigen domein op de kwestie - en op de wenselijkheid en haalbaarheid maatschappelijk in zelfbeheer en eigendom van bewoners.

Chris Keulemans zal optreden als gespreksleider.

Maandag 10 mei 13:00. Livestream vanuit Ru Paré - participeren via Zoom. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Commons Lab Amsterdam in samenwerking met LSA. Het programma is onderdeel van het Cities For Change programma door de 99 van Amsterdam. 

Locatie
Ru Pare Community
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
Documenten
Deel dit: