Activiteit

Merosch Open Source: strategisch verduurzamen vastgoed

donderdag 24 juni 2021 , 15:00 - 16:30 uur

Digitale MOS 'Strategisch verduurzamen vastgoed'
Volgens het Nederlands Klimaatakkoord moet de bestaande utiliteit in 2030 50% CO2-uitstoot reduceren t.o.v. 1990 en in 2050 100% (voor woningcorporaties 95%). Een grote uitdaging voor woningcorporaties, schoolbesturen en gemeentes. Hoe kunt u dit strategisch oppakken, de plannen maken en komen tot daadwerkelijke verduurzamingsstappen? In deze Merosch Open Source komen bovengenoemde partijen aan het woord en delen hun ervaringen en visie over het strategisch verduurzamen van vastgoed.

Waarom is deze Merosch Open Source interessant voor u?
Het doel van deze Merosch Open Source is om als woningcorporatie, schoolbestuur en gemeente te leren van elkaar. Na de sessie bent u beter in staat een start te maken met uw plan of uw huidige proces te versnellen. We gaan in op onderwerpen zoals:

 • Het delen van ervaringen vanuit concrete voorbeeldprojecten
 • Wat zijn de logische stappen om te nemen tijdens het proces?
 • Waar begint u en hoe kunt u een gebouwenportefeuille strategisch aanpakken?
 • Hoe krijgen we de verduurzaming van bestaande gebouwen daadwerkelijk tot stand?

Programma*

 • 15.00 – 15.05 - Start + introductie door Bart Advokaat (partner Merosch)
 • 15.05 – 15.15 - Brede visie Merosch en verduurzamen vastgoed
  door: Robbert van Rijswijk (partner Merosch)
 • 15.15 – 15.35 - Strategisch verduurzamen gemeengelijk vastgoed Stichtse Vecht
  door: Pauline van Norden (projectleider duurzaamheid gemeente Stichtse Vecht)
  De verduurzaming van het vastgoed in de gemeente Stichtse Vecht loopt in 2 fases. In de 1e fase wordt de visie en aanpak gevormd. In de 2e fase komt de verdieping per gebouw aan bod. Pauline van Norden geeft een toelichting op deze aanpak en wat haar ervaringen en uitdagingen zijn.
 • 15.35 – 15.55 - Basisscholen Utrecht aardgasvrij
  door: Rob van der Westen (beleidsadviseur SPO Utrecht) & Maarten Groenen (senior adviseur ICS Adviseurs)
  SPO Utrecht heeft het initiatief genomen om te komen tot een onderzoek en inventarisatie naar mogelijkheden om Utrechtse basisscholen gasloos te maken. Dat onderzoek is door Maarten Groenen en een aantal andere partijen vormgegeven. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijke ingrepen en kosten om basisscholen aardgasvrij te maken en welke strategieën op portefeuilleniveau uitgevoerd kunnen worden.
 • 15.55 – 16.15 - Heeft u een casus die u graag wil bespreken?
  Geef dit aan op het formulier, dan kan het zijn dat we u vragen te spreken.
 • 16.15 – 16.30 - Afsluiting: officiële opening Merosch Amersfoort en proosten
  door: iedereen
  (*onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)
   
  Doelgroep
  Gemeenten, scholen en woningcorporaties.
  (Bij overboeking van de middag, krijgt deze doelgroep voorrang).

Locatie
Deze Merosch Open Source wordt online gegeven vanuit Amersfoort.

Kosten en aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht. Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent.
(Als dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt een no show fee van €50,- in rekening te brengen)

Borrelbox per post
De eerste 20 aanmeldingen krijgen een gratis borrelbox per post!

Meld u nu aan via onderstaand formulier:

AANMELDFORMULIER

Bevestiging
Zodra het minimum van 15 deelnemers zich heeft ingeschreven, ontvangt u een bevestiging.
Uiterlijk een week voor de sessie ontvangt u het programma en een overzicht van de deelnemers.

Doel Merosch Open Source
Merosch Open Source heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken. Dit doen wij door voor gerichte doelgroepen rondom één specifiek onderwerp een Open Source sessie te organiseren.

Locatie
Merosch Amersfoort
Kosten
Gratis
Kosten toelichting
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.
Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Deel dit: