Activiteit

Webinar – De zonnige kant van parkeren

maandag 6 september 2021 , 14:00 - 15:00 uur

Nederland zit midden in een energietransitie. De grootschalige opwek van duurzame elektriciteit vraagt om ruimte en inpassing in het landschap. Juist die ruimte in Nederland is schaars. Dubbel ruimtegebruik wordt daarom steeds belangrijker bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en projecten. Het opwekken van zonnestroom boven parkeerruimtes is een slimme manier van meervoudig ruimtegebruik dat kan bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsambities. Solar carports komen alleen nog niet veel in Nederland voor.

Onderzoek: kansen voor zon-PV boven parkeerruimtes
In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben CE Delft en Merosch in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor solar carports in Nederland. Het rapport “De zonnige kant van parkeren” biedt een overzicht van gerealiseerde praktijkvoorbeelden. Daarnaast geeft het per RES-regio inzicht in de potentie voor zonne-energie boven parkeerruimtes. Ook behandelt het de huidige (internationale) marktontwikkelingen, de businesscase en de kansen & knelpunten betreffende “PV-parkeren”.

Inhoud Webinar
RVO, CE Delft en Merosch organiseren een Webinar over het recent gepubliceerde rapport “De zonnige kant van parkeren”. Het Webinar omvat:

  • Een presentatie over het onderzoek en het rapport
  • Ruimte voor inhoudelijke discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen

Streamingsdienst
Via Microsoft Teams (het webinar wordt opgenomen).

Doelgroep
Het webinar is met name interessant voor eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers van zonnestroomprojecten en medewerkers bij lokale overheden & RES-regio’s. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Aanmelden en kosten
Deelname aan het webinar is gratis. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier. Een paar dagen voor het webinar krijgt u de uitnodiging om deel te nemen toegestuurd.

AANMELDINGSFORMULIER

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Documenten

Deel dit: