Activiteit

Webinar: Integrale aanpak wijkuitvoerings- plannen

donderdag 16 september 2021 , 15:00 - 16:00 uur
Illustration

Georganiseerd door Resourcefully in samenwerking met TKI Urban Energy en WaterNet.  

In dit webinar kijken we met gemeentes hoe een cross-sectorale aanpak genomen kan worden om van visie tot wijkuitvoeringsplannen te komen.

Je kan nog aanmeldenU kunt via deze link gratis registreren voor de webinar. AANMELDEN

Wijktransitie zonder stroominfarct
De transitie maken zonder een stroominfarct te veroorzaken vereist ècht integrale planning, implementatie en sturing van alle energie componenten, zoals laden van elektrisch vervoer, zonneopwek, batterij opslag, verwarming en verkoeling.

Integrale aanpak en gezamenlijke besluitvormingResourcefully heeft een wijktransitie adviesproces en dashboard ontwikkeld (binnen de TKI Urban Energy project B-DER) om per wijk scenario’s te visualiseren en besluitvorming mogelijk te maken.

Het wijktransitie dashboard maakt complexe informatie over energie-impact van verwarmen, mobiliteit en zonnepanelen simpeler en inzichtelijker. Hierdoor kunnen niet technische stakeholders zien wat de gevolgen van b.v. EV-laadpleinen en buurt warmtepompen zijn. Dit maakt het nemen van beslissingen breder gedragen en transparanter.

Recentelijk heeft het bestuur van Heerhugowaard deze aanpak omarmd in een integraal energieplan voor het Stationsgebied.
In Amsterdam zijn met Waternet transitiescenario’s voor het KNSM eiland uitgewerkt om beslissingen te ondersteunen voor een duurzame warmtetransitie.
In Arnhem kijken we naar mogelijkheden binnen een buurt om zoveel mogelijk energie-zelfvoorzienend te zijn, met hulp van een buurtbatterij.

Dit webinar focust op de praktijk van het proces van visie tot uitvoeringsplannen, het belang van integrale scenario's en een visualisatietool voor de gezamenlijke besluitvorming.

Het programma
14.55   Webinar open (inloop)
15.05   Welkom door moderator TKI Urban Energy (Maarten de Vries) en introductie Webinar samen met Resourcefully (Hugo Niesing).
15.20   Warmte, mobiliteit én energietransitie scenario’s voor het KNSM eiland WaterNet (Stefan Mol). Focus op energiescenario ontwikkeling voor het KNSM eiland (Amsterdam) met buurtvertegenwoordigers.
15.45   Gezamenlijke integrale transitie planning met meerdere stakeholders in vernieuwd Stationsgebied – Gemeente Heerhugowaard (Jan Thijs Dijkstra) en Resourcefully (Tim van der Himst). Het communicatie en planning traject samen met de stakeholders in Heerhugowaard.
16.10   Coffee pauze & interactieve quiz / publiekspeiling
16.25   Wat betekent de buurtbatterij voor (of tegen) lokale netcongestie en wie stuurt de batterij? – Gemeente Arnhem (Peter Swart). Het proces rond de energietransitie van de Saksen Weimar wijk in Arnhem.
16.45   Closing remarks door TKI Urban Energy (Maarten de Vries) en Resourcefully (Hugo Niesing)
17.00   Webinar close

Meld nu aan:  hier kunt u gratis registreren voor de webinar  AANMELDEN 

Locatie
online
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: