Activiteit

Moedige praktijken.. echte samenwerking rond doel van aardgasvrije wijken

dinsdag 7 december 2021 , 10:00 - 17:15 uur
Illustration

 
Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) brengt als onafhankelijk platform de verbinding en samenwerking verder tussen de rijksoverheid en burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Door nieuwe manieren van samenwerking en bestuur te ontwerpen en toe te passen op nationale opgaven in de fysieke leefomgeving, de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren.
Dit OFL organiseert op 7 december voor de deelnemers en het netwerk (dus ook voor ons....) een online bijeenkomst ‘Leren van Moedige praktijken: Empowerment in de samenleving’.

Tijdens vier online sessies komen een aantal moedige praktijken in de spotlight, en gaan we in gesprek: Wat kunnen we van hen leren? 


10.00-11.00: Ronde tafel – empowerment in aardgasvrije wijken
13.00-14.15: Empowermentscan – geef je organisatie grip & geef ‘power’ aan bewoners
14.30-15.45: Carrousel – leren van moedige praktijken in aardgasvrije wijken
16.00-17.15: Overbruggen kloof tussen systeem- en leefwereld – lessen uit ‘Voor de oogst van morgen’

Beschrijving deelsessies
Ronde tafel – empowerment in aardgasvrije wijken
Experts in gesprek over de bevindingen van het OFL uit het actie-onderzoek naar moedige praktijken bij participatie in aardgasvrije wijken. Centraal staan: empowerment als alternatief voor draagvlak, het belang van leren bij het samen verduurzamen van wijken, en: ruimte voor een ‘derde route’ waar het maatschappelijk initiatief volop mee kan doen en ‘opgroeirecht’ heeft.
OFL-voorzitter Marleen Stikker gaat in gesprek met onder andere Jos van Dalen (programma directeur Programma Aardgasvrije Wijken/BZK), Kirsten Notten (Participatiecoalitie), Maarten van Poelgeest (voorzitter Uitvoeringstafel Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving) en Pauline Westendorp (02025: Amsterdam Koploper Schone Energie). Deze gasten staan midden in de ontwikkelingen om bewoners goed te betrekken, vanuit verschillende perspectieven. Samen bespreken zij: wat maken de adviezen van het OFL los en wat betekent dit voor de eigen moedige praktijk van de tafelgasten? Wat zijn de hobbels en wat zijn wegen vooruit?

Empowermentscan – geef je organisatie grip & geef ‘power’ aan bewoners
Wat willen en kunnen bewoners zelf in de transitie naar aardgasvrij? De Empowermentscan opent het gesprek over dit ‘empowerment’ van bewoners, en is gericht op gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers die bezig zijn met het betrekken van en samenwerken met bewoners en belanghebbenden in het aardgasvrij maken van wijken. 


Carrousel – leren van moedige praktijken in aardgasvrije wijken
De praktijk van aardgasvrije wijken wordt gevormd door pioniers met moed. Stap in de carrousel en leer van hun praktijk. 


Overbruggen kloof tussen systeem- en leefwereld – lessen uit ‘Voor de oogst van morgen’
Hoe geef je de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem een zet? Stel je vragen aan Femke van Bree (OFL) en Dieter Vandenbroeck (Commonland). 

https://overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/over+ons/agenda+over+ons/programma+ofl-conferentie+moedige+praktijken/default.aspx  

Kosten
Gratis
Deel dit: