Activiteit

Overheidsparticipatie in Amsterdam: 4 jaar democratisering

donderdag 3 maart 2022 , 20:00 - 22:00 uur
Illustration

Overheidsparticipatie in Amsterdam: 4 jaar democratisering

In maart 2019 presenteerde wethouder Rutger Groot Wassink zijn beleid voor democratische vernieuwing en participatie in de stad. Van “het vastleggen van buurtrechten, het invoeren van buurtbegrotingen en -budgetten tot het co-creatief ontwikkelen van nieuw beleid met maatschappelijke partners en burgers”: de plannen waren ambitieus te noemen. In een tweeluik programma’s, in maart en mei 2022*, maken we de balans op: wat is er gekomen van deze ambities, wat ging er goed, en wat moet er in de komende jaren echt beter? In deze eerste sessie richten we ons op het thema overheidsparticipatie (waarbij bewoners met hun initiatieven in de lead zijn, en de overheid wordt gevraagd te participeren d.m.v. passende ondersteuning). Aan de hand van de verschillende ervaringen en projecten uit de stad, bespreken we de toekomst van een duurzame democratiseringsagenda in Amsterdam.

PROGRAMMA  of direct  AANMELDEN  

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: