Activiteit

Cursus VvE: Groen onderhoudsplan

woensdag 18 mei 2022 , 19:30 - 21:00 uur

Energiebesparing en duurzaamheid wordt steeds belangrijker en urgenter. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE) krijgen hier mee te maken. De overstap naar aardgasvrij wonen gaat voor de meeste huiseigenaren hand in hand met het verduurzamen van het pand. Grootste uitdaging is dat u als onderdeel van de VvE niet eigenhandig mag beslissen over isolatie van het gemeenschappelijke dak, de kruipruimte of de gevel.

Een VvE hoort te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dit kan via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP geeft aan welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, op welk moment dat moet gebeuren en welke kosten dat met zich meebrengt. Op die manier wordt gespaard voor toekomstig onderhoud. Een MJOP kan ook worden ‘vergroend’. Dat betekent dat wordt gekeken of, en op welke manier, energiebesparende maatregelen kunnen worden toegevoegd. Wordt een dak vernieuwd, dan is dat ook het moment om het dak te isoleren. Hetzelfde geldt voor isolatie van de kruipruimte en de gevels. Ook het plaatsen van dubbel- of tripleglas is een interessante optie. Tijdens de cursus vertelt !WOON u meer over de opties om het pand en uw woning te vergroenen.

Groen onderhoudsplan
Veel energiebesparende maatregelen vallen (deels) onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Om uw VvE goed voor te bereiden op de energietransitie van het aardgas af is het goed om energiebesparende maatregelen op te nemen in het MJOP. Zo voorkomt u verrassingen en kosten in de toekomst.

Tijdens de cursus krijgt u uitleg over natuurlijke verbetermomenten, hoe u deze kan herkennen en benutten. Daarnaast wijzen we u op interessante subsidies en leningen beschikbaar voor verduurzaming. Ook het proces binnen de VvE krijgt aandacht; hoe creëert u voldoende draagvlak onder de leden en hoe komt u succesvol tot een besluit.

Na deze cursus weet u:

Voor welke (bouw)delen u samen met uw buren verantwoordelijk bent
Welke mogelijkheden er zijn om uw woning en het pand te verduurzamen
Hoe u het pand op natuurlijke momenten kunt verbeteren
Hoe u binnen de VvE beslist over verduurzaming
Welke subsidies en leningen er zijn
Cursus gemist?
Deze cursus wordt ook als webinar aangeboden. Het webinar bestaat uit twee delen:
deel 1: Het belang van een groen onderhoudsplan donderdag 3 maart en maandag 14 november 2022
deel 2: Het onderhoudsplan ‘vergroenen’ donderdag 10 maart en maandag 21 november 2022

Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: