Activiteit

Denk mee over het beleid "Duurzaam in actie" van Wethouder Pels

donderdag 13 april 2023 , 20:00 - 22:00 uur
Illustration

Wat er ook gebeurt... het gesprek in De Zwijger gaat door. Wegens ziekte was dit gesprek uitgesteld, maar nu is het gepland op 13 april as! Sterkte aan allen. 

Om 20:00 op donderdag 13 april presenteert Wethouder Zita Pels, met een krachtige mix aan portefeuilles als duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie, volkshuisvesting, dieren en afval het voorgenomen beleid. Op wonen, maar ook op het gebied van de energietransitie in Amsterdam.

Hoe bereiken we de 55 procent minder CO2 uitstoot in 2030, aardgasvrij voor 2040 een circulaire stad in 2050? Wat kunnen we op korte termijn oplossen en waar werken we op lange termijn naartoe? Ze zal waarschijnlijk spreken over het isolatieoffensief, energiebesparing en opwek en circulaire kansen voor 'afval'. 

En hoe matcht dit beleid met de vraag van iedereen die aangesloten is bij 02025, "hoe worden we koploper schone energie in 2025"? In Amsterdam zijn vele hoge ambities op energiegebied! Heerlijk! Het is tijd voor een gesprek over prioriteiten en keuzes. Want tegelijkertijd speelt ook de wooncrisis en de onvrede in de stad met een tekort aan transparantie en zeggenschap.

We staan voor keuzes rond opwek van warmte en elektriciteit (o.a. wind en zon) in en om Amsterdam, isolatieopgave, de krapte op het energienet, de krapte op de arbeidsmarkt en het eigenaarschap en zeggenschap over eigendom van installaties en processen. Hoe organiseren we dit alles? 100% coöperatief? En kunnen de coöperaties dit samen met de overheid aan? (zie ook as donderdagavond: https://energiesamennoordholland.nl/actie-strategiebijeenkomst-lokaal-eigendom/?utm_source=Laposta&utm_campaign=230321+Uitnodiging+bijeenkomst+lokaal+eigendom&utm_medium=email

Kortom, wethouder duurzaamheid Zita Pels staat voor een grote opgave. Wil je erbij zijn, om mee te praten over de energietransitie, het recht op een woning en duurzame oplossinngen? Reserveer je plek (via website Pakhuis de Zwijger).

Wil je meedenken over de standpunten van 02025 (koplopers, cooperaties, hubs, energiecommissarissen, jongeren, leveranciers, etc.) meld je bij pauline@02025.nl. We zien elkaar dan op 6 april in de middag. En natuurlijk de 13e april in De Zwijger. 

Locatie
Pakhuis de Zwijger
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: