Activiteit

Webinar Financieringsmogelijkheden verduurzamen van vve’s

woensdag 22 maart 2023 , 19:30 - 20:30 uur
Illustration

Voor vve’s die willen verduurzamen zijn er diverse financieringsmogelijkheden. Er zijn meerdere subsidies en leningen met verschillende leenbedragen, looptijden, rentepercentages en voorwaarden beschikbaar. Maar hoe werkt dat? Wanneer komt uw vve voor welke subsidie of lening in aanmerking? Welke past het beste bij de verduurzamingsplannen voor uw vve. Gemeente Amsterdam en verstrekkers van subsidies en leningen leggen dit uit en beantwoorden uw vragen tijdens een webinar op woensdag 22 maart.

VvE Energiebespaarlening - Nationaal Warmtefonds
Per 1 maart 2023 kan uw vve bij het Nationaal Warmtefonds een lening aanvragen voor financiering van bijvoorbeeld HR++ glas, dak-, gevel- of vloerisolatie, of het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. Amsterdamse vve’s krijgen hierbij een rentekorting van 1 procent. Ook kleine vve’s kunnen een lening aanvragen.

Spreker: Fiona Hamberg

SVVE subsidies – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Per 1 januari 2023 zijn de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) samengevoegd. Deze subsidieregelingen vormen voortaan de nieuwe Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Naast energiebesparende (isolatie)maatregelen kunt u ook subsidie aanvragen voor opwekken van energie.

Spreker: Constan Kusters

Update over de vve aanpak en financieringsmogelijkheden van Gemeente Amsterdam
We bieden ondersteuning aan vve’s die hun gebouw willen verduurzamen. Meer informatie over de subsidie voor stadsdeel Zuidoost, de lening Duurzaamheidsfond en stand van zaken van de Energielening.

Spreker: Mimi Slauerhoff

Wat u weet na het webinar

  • Waarom financieringen voor vve’s een kans biedt voor verduurzaming én woningverbetering. En hoe dat kan aansluiten op de onderhoudsplanningen.
  • Welke financieringen beschikbaar zijn voor het isoleren, aardgasvrij maken en opwekken van energie voor vve’s. Zowel landelijk als aanvullend vanuit de gemeente Amsterdam.
  • Hoe en waar vve’s subsidies en leningen kunnen aanvragen. En hoe de beschikbare energieadviezen van de vve-aanpak van gemeente Amsterdam hierin een rol spelen.
  • Gemeente Amsterdam 1 procent rentekorting geeft op financiering van het Nationaal Warmtefonds. Sinds 1 december 2022 is ook financiering mogelijk voor kleine vve’s.

Meld u aan
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/verduurzaam-vve/webinar-financieringsmogelijkheden/

 

Locatie
Online
Kosten
Gratis
omschrijving doelgroep vve-leden in Gemeente Amsterdam
Deel dit: