Activiteit

Lancering unieke samenwerking tussen collectieven en gemeente Amsterdam

donderdag 8 februari 2024 , 17:30 - 22:00 uur
Illustration

Vandaag vieren we een mijlpaal!
We starten een officiële samenwerking volgens de zogenaamde Publiek-Civiele route. Of te wel niet de platgetreden publiek-private route, van overheid naar bedrijven, maar juist een route om als overheid ook goed samen te werken met collectieven, met bewoners. Om gezamenlijke doelen te bereiken; van de gemeente zoals is vastgelegd in het coalitie akkoord én van de collectieven zoals vastgelegd in statuten. In ons geval: minstens 35 procent van de Amsterdamse economie in gemeenschappelijke handen!

Als doelen overeenkomen, ontstaat er een prachtige samenwerking. In dit geval op alle duurzame domeinen, waaronder schone energie en een betaalbare energierekening. Dus als er bv een vraagstuk is rond inkoopbeleid dat meerdere domeinen raakt, maar slechts een deel financiert, zoals bij de aanbesteding rond de energiebespaarservice, dan gaat MeentCoop daarvoor een oplossing zoeken! 

Meent.Coop
MeentCoop, een coöperatie opgericht vanuit diverse partners in de stad, werkt samen met de gemeente met AmsterDOEN. We werken samen in koppels. Mensen van de gemeente met een vraagstuk en mensen vanuit de collectieven met een vraagstuk trekken samen op in dit zogenaamde incubatorprogramma.

Waarom?
Amsterdam heeft alles in huis om voorop te lopen in de ontwikkeling van een stadsbrede gemeenschapseconomie. Dat verdient extra stimulans – reden waarom MeentCoop is opgericht! MeentCoop biedt een vruchtbare voedingsbodem voor coöperatieve ondernemingen, waarbij kennis, geld en netwerk gedeeld wordt bij financiering, technologie, bedrijfsvoering en ontwikkeling. MeentCoop nodigt alle Amsterdammers uit om mee te doen om de coöperatieve hoofdstad van Europa te worden. Opdat in 2035 minstens 35 procent van de Amsterdamse economie in gemeenschappelijke handen is en de stad als nooit tevoren bloeit.

AmsterDOEN!
AmsterDOEN! is een programma opgericht door o.m. de bij ons allen bekende Nathalie van Loon! Van de warme truiendag, en nu dus vaandeldrager van AmsterDOEN. Aan de slag! Zet alle mogelijke lokale krachten in voor een sociale en duurzame stad! Het Amsterdamse antwoord op een internationale beweging van buurtinitiatieven en collectieve actie. Solidariteitsfondsen en verzekeringen, lokale spaarkringen, stadsdorpen en energiecoöperaties. Van wooncoöperaties, pluk- en moestuinen, stadslandbouw en voedselcoöperaties. In de circulaire economie met recycling en upcycling van kleding en afval, en ook in onderwijs, buurtzorg, mobiliteit en nog veel meer. Kortom, een enorme rijkdom aan verenigingen en stichtingen, (in)formele samenwerkingen en buurten.

Samenwerking
En dat we de cooperatieve economie samen gaan versterken vieren we op 8 febuari 2024 in Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4, Amsterdam, eten kan vanaf 17:30 (kost paar euro), dan de opening en de afsluitende borrel start om 20:00! 

Locatie
Ru Pare Community
Kosten toelichting
Graag aanmelden als je mee eet.
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
Deel dit: