update

Project-update bij ABC - Duurzame warmte

geplaatst op 25 september 17, 10:48 uur, door Frank Boon
Afgelopen woensdag kwam de commissie ruimtelijke ordening samen en besprak daarbij het Warmteplan voor Amstelkwartier. In de plannen wordt het nu nog aangesloten op het bestaande en hoog temperatuur warmtenet. Als dat door gaat een gemiste kans en reden voor Groenlinks en Partij voor de Dieren om vragen te stellen over o.a. berekening van de epc en efficientie van het warmtenet. Daar had de wethouder geen antwoord op en het voorstel is daarom doorgeschoven naar de volgende vergadering waarbij antwoord gegeven wordt op de gestelde vragen.

De vergadering is in zijn geheel terug te zien en luisteren. Vanaf 4 uur en 17 minuten gaat het over het Amstelkwartier en duurt ongeveer 5 minuten:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346644/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2020-09-2017
Nog geen reacties