Update

Project-update bij ABC - Duurzame warmte

geplaatst op 20 oktober 17, 17:26 uur, door Frank Boon
Afgelopen woensdag (18-10-2017) stond het warmteplan voor Amstelkwartier weer op de agenda van de raadscommissie ruimtelijke ordening.
Na vragen van raadsleden van Groenlinks, D66 en PvdD bleek dat voor het warmteplan, dat is opgesteld in 2011 voor dit gebied, een concessie is afgegeven aan NUON onder de voorwaarde dat de raad hier in de toekomst nog mee moet instemmen.
Dit betekent dat het "verspillen" van hoge temperatuur (rest)warmte voor de nieuwe woningen die hier gaan komen nog niet definitief is. En de mogelijkheid nog bestaat om met een duurzaam alternatief te komen met bijvoorbeeld lage temperatuur warmte (van de WKO van Waternet of wellicht uit de Amstel). Waarbij, zoals D66 voorstelde, de toekomstige bewoners eigenaar kunnen zijn van de warmtevoorziening voor hun wijk.

Wordt vervolgd!

De raadsvergadering is terug te kijken en luisten via onderstaande link (vanaf 2 uur en 31 minuten):

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346659/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2018-10-2017