Nieuw bericht

Verslagen energieontbijten in 2017

geplaatst op 29 november 17, 22:31 uur, door Pauline Westendorp

We maakten wat mee in 2017.. en we zijn nog niet eens klaar. Hier alvast de eerste korte verslagen opgesteld door Peter Hoogendijk, Thijs Haverkamp en Pauline Westendorp. Wat speelde er in 2017? Hier een tip van de sluier uit onze off line ontmoetingen! 

#73 op 12-1-2017

Ontbijt georganiseerd met Pakhuis de Zwijger. De Nationale Energiedialoog: 250 mensen van alle 5 de O’s aanwezig en actief in een ‘fishbowl’ dialoog o.l.v. Natasja van den Berg. Het is haalbaar en betaalbaar. Nederland 100% Energiepositief in 2030: hoe doen we dat - met zijn allen?  Daarnaast werd Ruud Koornstra benoemd als eerste Nationale Energiecommissaris op dit ontbijt. Een groot succes vanuit 020, met grote invloed op een groen energiepositief regeerakkoord! Pechtold stelde 10/10/2017: “We worden koploper van EU”! Dat enthousiasme voor het koploperschap kwam via de Energiecommissie.

#74 op 26-1-2017

Vervoer delen, casus Schoonschip over 100 bewoners met 30 parkeerplekken. Aanwezig waren onder andere experts Alex van der Woerd (Buurauto), Pieter van der Wall Bake (SnappCar) en Gideon Goudsmit (EnergiePositief). Schoonschip is met goede plannen om mobiel te blijven met geen of beperkte parkeerplekken naar huis gegaan.

26-1-2017
Energiespreekuur voor energiepositieve woningen met Schuurwoning en architect Thomas Dill over passief bouwen en zijn prachtige aardgasvrije Kashuis in Noord.

#75 op 9-2-2017
Ontbijt en expertsessie op locatie: Aftrap door Ruud Koornstra van de scholenchallenge in de Fred Roeske Challenge (2 scholen gingen de challenge aan, beide op schone energie in 2022). Ook andere scholen met een energiestand verzamelen zich daar en geven deze elke drie maanden door. Een mooi feest met veel kinderen en inspirerende woorden voor de jeugd van Amsterdam.

#76 op 23-2-2017
Thermometer in het netwerk. Wat is de stand van zaken voor de verkiezingen met de Energiecommissie? Elsa Sorgdrager heeft de visie en uitdagingen van Locol gedeeld. Als een sociale onderneming verbindt Locol partijen om collectieve lokale duurzame energie maatregelen te realiseren waar iedereen beter van wordt.

23-2-2017
Energiespreekuur voor energiepositieve woningen. 2 VvE’s en een particuliere woning die aardgasvrij worden.

#77 op 9-3-2017

Vaststellen van een partijpolitiek-loze alinea over duurzame energie voor het komende regeerakkoord onder leiding van Ruud Koornstra en Natasja van der Berg. Verschillende politici waren aanwezig, ook Tweede Kamerleden Suzanne Kröger en Marisha Kip.

#78 op 23-3-2017
Hoe werk je samen in een netwerk van netwerken? Gideon Goudsmit van Energiepositief en Siward Zomer- directeur van ODE-Decentraal hebben samen met de zaal meegedacht hoe dit optimaal mogelijk is.

23-3-2017
Energiespreekuur voor energiepositieve woningen. 4 particuliere woningeigenaren die aardgasvrij of CO2 willen worden.

#79 op 6-4-2017

Een feestelijk ontbijt met Wethouder Choho en de energiecoöperaties. Hoeveel duurzame energie wekken we nu coöperatief met de aanwezigen (5 miljoen kWh per jaar)? En hoeveel zit er nog in de pijplijn (65 miljoen kWh per jaar). Samen met de wethouder is besproken hoe we dit nog kunnen versnellen. Plus een handreiking van de wethouder naar de huurders en de verhuurders om gezamenlijk op te trekken richting Den Haag.

#80 op 20-4-2017
Hoe verwoorden we onze ambitie? Nederland in 2030 fossielvrij? Of 100% duurzame energie? Samen met Peer de Rijk en Jan Haverkamp kwamen we op een prachtige definitie van onze ambitie: Nederland op schone, eerlijke en veilige energie in 2030. En in Amsterdam kan dat eerder: Amsterdam op schone, eerlijke en veilige energie in 2025.

20-4-2017
Energiespreekuur voor energiepositieve woningen.


29-4-2017
Tijdens de Climate March waren we met ons netwerk en de Nationale Energiecommissie aanwezig met de koffiekar. Ruud Koornstra stond onder andere namens Amsterdam - 02025 op het podium. Een prachtig feest in Amsterdam. Ook met onze collega’s in Friesland die ook mikken op 2025 fossielvrij.

#81 op 4-5-2017
Is waterstof een oplossing? Of misschien wel dé oplossing? Rob de Kraa van H2-Fuels vertelde over zijn innovatieve manier van waterstof maken in een vaste vorm: waterstofkorrels. Efficiënter en veiliger. Een nieuwe en spannende techniek die de transitie enorm kan versnellen en versterken.  

#82 op 18-5-2017

020-er Babette Porcelijn kwam langs met haar boek over De Verborgen Impact. Waarmee hebben we de meeste impact? Vliegen? Het antwoord is spullen, in het bijzonder elektronica. De aanwezigen kregen een mooie inkijk in hun eigen negatieve impact op de aarde. Maar: je kan ook positieve impact hebben door mensen te helpen duurzamer te leven.


18-5-2017
Energiespreekuur voor energiepositieve woningen.

#83 op 1-6-2017
Hoe zien lokale helden er uit? En wat voor een ondersteuning hebben deze voortrekkers nodig? De voorlopers in de wijken hebben een kleine vergoeding en kennis nodig om met hun wijkgenoten een aanpak voor de wijk te maken. Samen een gedragen plan maken voor de wijk en deze samen uitrollen.

#84 op 15-6-2017

Martin en Arie Kroon waren aanwezig. Hoe realistisch zijn de doelen voor 2025 en 2030? Ze testten onze aannames en argumenten. De ambitie is groot, maar als je denkt in exponentiële groei dan zijn ze haalbaar.

15-6-2017
Energiespreekuur voor energiepositieve woningen.

#85 op 29-6-2017
Architecte Caro Niestijl is komen vertellen over circulair en coöperatief wonen. De combinatie is hier belangrijk. Eigenaarschap over het circulaire proces zorgt voor goed onderhoud hiervan. #Hoedan! en #Waarnu?

Ook presenteerden 3 andere energiecoöperaties met onder andere een eigen warmtenet uit Nederland hun (hobbelige) weg naar succes.

7e energiepositieve toer in de historie. Een geweldige tocht langs 6 huizen en bedrijfspanden die hun eigen energie opwekken en zonder aardgas leven. Bijzondere constructies en overweldigend comfort! Veel inspiratie, mooie verhalen en technische lessen.


4-7-2017
Aanbieding petitie Tweede Kamer door de Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra met zijn “Eerste Bevindingen”. Ook was ons netwerk hierbij aanwezig. Een mooi moment in Den Haag, waar we onze versnellingswensen uit Amsterdam onder de aandacht brachten van de informateur.

#86 op 7-9-2017
Duurzame warmte in Amsterdam! Een ontbijt met grote opkomst en veel energie. Met experts vanuit het hele land (onder andere Stefan Mol, Ardo de Graaf en Pieter van Alphen) en raadsleden Marijn Bosman en Jasper Groen zijn we de dialoog met de stad begonnen over duurzame warmte in de stad. 1e ontbijt met het Amsterdam Bouwt Coalitie-project, ABC.

7-9-2017
Energiespreekuur voor energiepositieve woningen.

#87 op 21-9-2017
Amsterdamse Energiecommissie nodigde Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra uit; presentatie 02025 door Ruurd Priester; uitdaging van Amsterdam door Pauline Westendorp en Gideon Goudsmit; dialoog olv Ruud Koornstra met Pallas Agterberg (Alliander), Doekle Terpstra (Uneto-VNI), Foppe de Haan (Ministerie EZ), Hans Kaspersen (ROC Amsterdam en Flevoland) en Egbert Franssen (Pakhuis de Zwijger). Veel vuurwerk op het podium! Grootse vraagstuk: voldoende technische mensen

#88 op 5-10-2017

Hoe staan energie en warmtenetten in de verkiezingsprogramma’s van de Amsterdamse partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018? Een debat tussen woordvoerders energie van politieke partijen (Jasper Groen en Marijn Bosman aanwezig) en een conclusie naar een gezamenlijk programma akkoord op energie. 2e ontbijt met het Amsterdam Bouwt Coalitie-project, ABC.

#xx
14-10-2017

Extra Energieontbijt op DUURZAAM020 in de Westergasfabriek in samenwerking met de Gemeente Amsterdam (Maaike Vallenduuk en Maike Grootel). Bezoek van wethouder Choho die in gesprek ging met Amsterdammers. Delegatie van 100 Amsterdamse koplopers. Daarnaast een sessie met de buurt 1076.

#89 op 19-10-2017
Pauline presenteerde www.02025.nl. Dave van Dongen van Greentecsense vertelde over Spaanse zonne-energie technieken en energieopslag die hij tijdens zijn vakantie heeft bezocht. Twee Amsterdamse scholieren vertelden over hun stage bij NEWNRG en hoe zij het Amsterdams Lyceum willen verduurzamen. Verder veel ruimte voor bewoners. Veel ervaringen gingen over tafel.

Energiespreekuur voor energiepositieve woningen.

#90 op 2-11-2017
Hoe ziet de energietransitie eruit vanuit het transitiemodel van Geels. We vroegen het aan Ilonka Marselis van DRIFT. Ook was er de presentatie van Matty van Ewijk over de uitkomsten van hun leergroep, een Amsterdams initiatief: Hoe bereiken we mensen in de buurt die mee willen doen aan de Energietransitie?

#91 op 16-11-2017
Herma van der Weide gaf een lezing over vrouwelijk leiderschap in de energietransitie, gevolgd door een discussie met de zaal. Een filosofische verkenning met interessante verbindingen naar de energietransitie. Mooie les: vrouwelijk leiderschap is ook voor mannen weggelegd.
Energiespreekuur voor energiepositieve woningen, Endre Timar van de gemeente Amsterdam was aanwezig voor vragen en advies.

#92 op 30-11-2017 (agenda van morgen)
Sinterklaas komt op bezoek. Wat hebben we dit jaar bereikt? En wat kan er nog beter? Een evaluatie van en door de zwerm. Ook een presentatie van onze Jasper Kol.

#93 op 14-12-2017 (agenda!)

Sven Stremke van WUR: best practices lokale overheden en energietransitie in andere landen. We delen ervaringen met andere grote gemeenten over het lokale duurzame energiebeleid en dan vooral m.b.t. het activeren en faciliteren van groepen in de stad (bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven). Wat zijn lokale successen en succesfactoren, welke gemeenschappelijke uitdagingen liggen er, wat kunnen we van elkaar leren. Met ook: de gemeente Amsterdam; Bouwe de Boer (Friesland&Leeuwarden); André vd Poel (Amstelveen); Marina Schuit (Zaanstad); Patricia van Aaken (Schiedam).

Energiespreekuur voor aardgasvrije woningen.