Nieuw bericht

EnergieOntbijt#6 in Amstelveen

geplaatst op 5 februari 18, 13:12 uur, door EnergieOntbijt Amstelveen

Aandachtig luistert gespreksleider Thijs Haverkamp op woensdagmorgen 31 januari naar wat bewoners van de wijk Elsrijk bezig houdt bij de verduurzaming van hun woning. E-ontbijtcoördinator Jacqueline noteert ondertussen hun vraag en aanbod op de flip-over. We zijn met het E-ontbijt Amstelveen deze morgen te gast bij werkgroep Duurzaam van Stadsdorp Elsrijk.

Voorzitter Hans Steenvoorden van Stadsdorp Elsrijk vertelt in zijn welkomstwoordje over het enthousiasme voor duurzaamheid en groen in de wijk Elsrijk. Uit een recente enquete blijkt dat veel bewoners gehecht zijn aan het groen in hun wijk, zich zorgen maken over verstening van voortuinen en hun woning willen verduurzamen.

Tijdens het voorstelrondje gaan veel vragen van bewoners over spouwmuur isolatie, tochtstrips en energie opwekken in de wijk. Ook delen gasten hun zorgen. 'Als we eenmaal energieneutraal zijn, leven er dan nog insecten?' vraagt Carla de Bruin, natuurgids van de IVN zich af. Zij heeft de jam voor het ontbijt meegebracht, gemaakt van bloemen en planten uit de natuur. Dit is een aanvulling op het biologisch ontbijtje dat Inge Engels heeft samengesteld uit producten van Amstelgoed.

Verrassende vraag in deze jaren ‘30 wijk met beschermd stadsgezicht is de vraag of je hier ook energie kunt opwekken met windmolens. Een aanwezige ambtenaar van de gemeente biedt uitkomst. Voor een kleine windmolen kun je een vergunningaanvraag indienen. Voor een grote is dit uitgesloten.

Gastspreker Radboud Williams vertelt hoe projectgroep Duurzaam Elsrijk wijkbewoners via aandacht voor groen en betere wateropvang wil betrekken bij het verduurzamen van hun woningen. Hiervoor won de projectgroep vorig jaar een bijdrage van de gemeente. Bewoners die met dit project willen mee denken en doen kunnen zich nog bij hem aanmelden voor de avond Duurzaam Elsrijk op donderdag 15 februari.

Uiteraard zijn veel ontbijtgasten benieuwd hoe ze energie kunnen opwekken in deze wijk met beschermd stadsgezicht. 'Wie niet beschikt over een dak voor zonnepanelen,' legt gastspreker Frank Boon van energiecooperatie Zuiderlicht uit, 'kan ook investeren in zonnepanelen op een ander dak in de wijk'. Om hiermee te starten zoek je eerst eigenaren van grote daken die zelf niet de middelen hebben, of geen tijd of expertise, om zelf zonnepanelen op het dak te leggen. Wie kent bijvoorbeeld een bestuurslid of eigenaar van een school, of een kerk of bedrijfsgebouw, die er voor open staat om het dak beschikbaar te stellen?

Veel bekijks trekken de grijze en rode zonneceldakpannen die gastspreker Frank Goring van ZEP laat zien tijdens de laatste presentatie. Dit is niet alleen goed nieuws voor de bewoners uit buurten met beschermd stadsgezicht maar ook uit omliggende wijken die vergunnigspichtig zijn voor energie opwekken aan de straatzijde. De hoge efficientie van deze dakpannen laat zich onder meer verklaren door dat je hele dak er mee belegt. Daarnaast zijn ze in verschillende groepen geschakeld waardoor de gehele opbrengst niet door een schaduwplek wordt benadeeld.

Het EnergieOntbijt is op 8 maart te gast bij Stichting WaMi in de wijk Waardhuizen-Middenhoven in Amstelveen. Tijdens dit ontbijt brengen we wijkbewoners onder de aandacht die hun woning hebben verduurzaamd vanuit een huur of VVE situatie. Je kunt je vast aanmelden en ideeen sturen aan Jacqueline@GroeneGroei.Com.