Nieuw bericht

Realisme in de energietransitie. Wat vind jij?

geplaatst op 20 februari 2018, 13:42 uur, door Oranje Energie

Realisme in de energietransitie (zie de pdf onderaan dit bericht).

In maart 2017 hebben we met een aantal rekenmeesters, waaronder de Nationale Energierekenmeester Frans Debets, informatie over de energietransitie gebundeld. Zie het document hieronder. Over deze feiten zijn we het eens, omdat het eenvoudige rekensommen zijn. Bijvoorbeeld: een windmolen op zee van 9 MW levert ruim 30.000.000 kWh per jaar op omdat hij 3.500 uur per jaar draait.

Er zijn twee updates toegevoegd in februari 2018. We zijn ingehaald door Malta, bijvoorbeeld. En zijn nu een na laatste qua duurzaam energiepercentage in de EU. Schokkend.

 

Discussie

Er zijn ook punten die nog veel discussie uitlokken, vooral in de energietransitiefase. Welke brandstof moeten per direct uitfaseren en welke is goed als transitiebrandstof. Zoals:

o   De rol van biobrandstoffen en biomassa.

o   Het tempo van de transitie (zijn we koploper in de EU in 2030 of hekkersluiter in 2050?).

o   Het belang van besparing (als er voldoende duurzame energie is, waarom dan nog besparen?).

o   De rol van de overheid (stimuleren, verbieden, belastingheffen, subsidies).

o   Met welk vermogen van windmolens rekenen we? Windmolens van 7,5 MW draaien al in Nederland, maar 9 of 10MW zijn ook al ontwikkeld. Of 3 MW zoals nu gebeurt?

o   Er is een overgangsbrandstof nodig. Welke? 1. Hout als overgangsbrandstof? Mits er nieuwe bomen voor geplant worden. En mits je het hout cascadeert? Dus planken, papier en van de resten pellets maken. Wat gebeurt er met de CO2 als we nu enorm veel bomen planten?. 2. Aardgas? Of toch liever niet? 3. bestaande nucleaire installaties of liever bruinkool?

o   De energiebehoefte in Nederland in 2015: VNONCW stelt dat we 3.000 PJ  (830 miljard kWh) gebruikten. Maar ons energiegebruik is 2052 PJ (570 miljard kWh). VNONCW gebruikt de cijfers van het primaire energieverbruik. Hierin zitten ook de omzettingsverliezen in de centrales en het niet energetisch gebruik (bv voor plastic uit olie). Het 14% doel in 2020 is gekoppeld (c.f. de EU richtlijnen) aan het eindverbruik, dus 14% * 2050 PJ = 287 PJ. Wat is wijsheid?

o   Ons energiegebruik bestaat niet uit alleen elektriciteit. Van de ongeveer 570 miljard kWh die Nederland nu aan energie gebruikt is ongeveer 20% elektriciteit. Daarnaast is 20% benzine&diesel en 60% gas (vooral om mee te verwarmen). De verwachting is dat het aandeel elektriciteit groter zal worden. Bijvoorbeeld warmtepompen zullen de gasverwarming gaan vervangen en elektrisch vervoer zal de vraag naar elektriciteit laten stijgen. De rol van elektriciteit zal dus veranderen, tegelijkertijd moet de productie op duurzame wijze gaan plaatsvinden?

o   Naast de productie van energie is er veel aandacht voor besparen. Door ander gedrag, betere systemen, verbeterde isolatie van gebouwen kan er nog veel bespaard worden. Hoewel nieuwe systemen grotendeels CO2 vrij kunnen produceren, zal CO2 opvang nog nodig zijn?

Als je wilt kan je hieronder een reactie geven, of een mail sturen aan thijs@newnrg.nl

Foto
We zijn recent ingehaald door Malta! Een na laatste van EU nu...
Documenten