Nieuw bericht

Training Sociale Innovatie in de Energietransitie

geplaatst op 7 maart 18, 10:29 uur, door Peter Hoogendijk

10 April, Training door MVI-E Skills Lab / Topsector Energie

Zet jij je in voor de energietransitie? Heb je een focus op specifieke aspecten als techniek of beleid, maar besef je dat dit niet toereikend is? In projecten ondervind je wellicht dat jouw visie op een oplossing niet zomaar omarmd wordt en mensen weerstand of emotionele reacties tonen. Je realiseert je dat samenwerking de enige weg voorwaarts is. Maar hoe krijg je dit in beweging zonder dat het trekken en sleuren wordt?

Het MVI - E (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie) Skills Lab biedt in 2018 een serie trainingen aan op het gebied van Sociale Innovatie, die je helpen jouw ambitie beter en sneller te realiseren. De trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die werkt aan de energietransitie. Vooral voor mensen met een specialistische achtergrond (techniek, beleid, juridisch, financieel), die beseffen dat een project pas slaagt als de sociale condities kloppen, maar die nog niet weten hoe dit te realiseren.

Training 3 en 4 gaan over stakeholders en win-win, bijvoorbeeld:

Voorkomen van weerstand bij plaatsing van een biovergister, zonneveld of windmolens
VvEs of bewonersgroepen meekrijgen in het verduurzamen van woningen
Gezamenlijk komen tot optimaal ruimtegebruik voor energie én andere functies

Gratis inschrijven: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-training-sociale-innovatie-in-de-energietransitie-3-4-43438666220?aff=es2# 

DEEL 1: 10 april | 8.30 - 17.30 uur
Lokatie: Prodock - Amsterdam | Moezelhavenweg 9, 1043 AM Amsterdam
8.30 - 9.00 Inloop

9.00 - 13.00 Stakeholder- en conflictmanagement - Marc Rijnveld, UvA Public mediation

13.00 - 13.30 Lunch (voor deelnemers aan beide dagdelen)

13.30 – 17.30 Meekoppelen: Creëren van win-win-win - Jurgen van der Heijden, AT Osborne