Nieuw bericht

Verslag Energieontbijt #99

geplaatst op 27 maart 18, 16:14 uur, door Michiel Suring

Donderdag 22 maart 2018

Samen onder de zon huren

Een grote opkomst op het 99e Energieontbijt. Dat belooft wat voor de 100e aflevering! Meld je graag aan voor het 100e Energieontbijt op 5 april via https://02025.nl/ zodat we weten hoeveel mensen er dan komen!

Pauline had deze een aantal dingen om te vieren. Allereerst heeft Ben van Beurden, CEO van Shell op een aantal terreinen goed gepresteerd. Hiervoor heeft hij een beloning van 3% ontvangen. Dit is mooi! Dan kan dat gedeeld worden met Follow This. Verder is het Vattenval gelukt om een van de eerste windparken zonder subsidie te laten bouwen. Onze Thijs is geciteerd in Het Parool. En natuurlijk niet te vergeten, de uitslag van de gemeenteverkiezingen! Leve de democratie, waarbij GroenLinks de grootste partij is met 10 zetels en daarna D66 met 8 zetels. Partij voor de Dieren is gestegen van 1 naar 3 zetels. Dit belooft veel goeds voor de komende vier jaar!


Er gebeurt steeds meer! De geluiden vanuit de aanwezigen zijn overwegend positief. Zo is er steeds meer vraag naar energiescans en gaan mensen van het gas af. Het verbinden en activeren is begonnen. En met dit college achter ons de komende vier jaar gaat dit alleen nog maar exceptioneel groeien.


Na de introductie en het voorstellen is Frans Salman aan de beurt. De presentatie gaat over coöperatie Zon op Zeeburg. (Zie hiervoor ook de powerpointpresentatie #99) De coöperatie is voortgekomen uit de bewonerscommissie voor sociale huurders van De Key. Zon op Zeeburg is trots op duurzaamheid en werkt met de zogeheten postcoderoos. “Trumpiaans” rendement? Het is mogelijk bij sociale woningbouw, om een rendement van 26 tot 27% te krijgen. In februari 2017 werden de eerste panelen gelegd. Er wordt nu gewerkt met een postcoderoos- regeling. Zodra de belastingdienst akkoord is dan is het voor 15 jaar goed. Daarbij krijgen mensen per paneel 30 euro per jaar terug. Dat kan oplopen tot 1500 per jaar. De energiebelasting blijft binnenstromen en de stroomopbrengst komt daar bovenop. De stroom wordt dan niet zelf gebruikt, maar terugverkocht aan Greenchoice. Dus aan het net. Met de opbrengst kun je vervolgens de lening aflossen.

Toen was Aleida Verheus van !Woon aan de beurt. Zij vertelde over het proces van samenwerkende partijen. ASW, Arcadis (postcode roos). Het project gaat over een gebouw met 100% huurwoningen van De Key. Een project met 250 zonnepanelen. De instapprijs is 120 euro per paneel.

Na Aleida Verheus was ook Ingrid Houtepen van !Woon aan de beurt. Er zijn een aantal beloftes die in de presentatie terug te zien zijn. Iederzon, een project van Ymere heeft tot nu toe in totaal 8500 woningen van panelen voorzien. Iederzon belooft niet zelf te investeren, maar panelen te huren. Vervolgens regelt de Esco alles.


Nicole van de Alliantie is aanwezig om vragen van huurder te beantwoorden. De conclusie is dat goede communicatie essentieel is. En daar loopt het wel eens mis. Soms willen de corporaties wel investeren, maar vrezen ze dat er niet voldoende huurders mee willen doen; soms komen de bewoners met plannen en initiatieven, maar worden ze niet gehoord door de corporatie. En soms wachten de corporaties de ontwikkelingen af, voordat ze grootschalig inzetten op bv. Een dak vol zonnepanelen.

“Fishbowl gesprek”, voor iedereen gelegenheid om mee te praten


Er waren veel nieuwe gezichten op het ontbijt. In een optimistische sfeer waren er veel positieve reacties te horen. De vragen, onzekerheden en behoeftes worden steeds duidelijker. Op naar een jaar waar we iedereen op maat kunnen voorzien van alle hulp die gevraagd is! 

 

Op de agenda:

  • #100 feest op 5 april: Herman Wijffels komt! Roos heeft tussenjaar, vrijwilliger FollowThis Shell
  • Excursie Ramplaan, 6 april, o.l.v. Matty (zie www.02025.nl)
  • Enquete greenamsterdam, zie  https://greenamsterdam.nl/survey/
  • Wemakethecity, 23 juni, Pakhuis de Zwijger
  • Pensioenfonds ABP in beweging krijgen 67 hoogleraren, opiniestuk in krant, plus petitie online breng ABP in beweging / op 5 april follow this PdZ met Marjan van Loon zie ook 02025