Nieuw bericht

EnergieOntbijt#8 in Amstelveen

geplaatst op 1 juni 2018, 14:20 uur, door EnergieOntbijt Amstelveen

Waar krijgt u geen spijt van? Over aardgasvrij-ready in de Annakerk

Waarom moeten we eigenlijk van het gas af? vraagt een bewoner uit Patrimonium. Zij is een van de 60 gasten die ‘s ochtends op EnergieOntbijt #8 in de Annakerk is gekomen. Verrast door het openingswoord van Floortje Gordon, de kersverse wethouder Duurzaamheid, ‘We gaan vaart maken’, levert het voorstelrondje al een rijk palet op aan tips en ervaringsdeskundigheid.

Voorafgaand aan het panelgesprek verrast onze gastheer van de Annakerk, Peter Kluskens, en drie technasium scholieren van het Keizer Karelcollege ons met een korte pitch over de warmtevraag van de kerk. De scholieren Eva, Rozemarijn en Kevin schetsen in het kort hun onderzoeksopzet en vorderingen.

Dan neemt het panel van deskundigen op het podium plaats: Gideon Goudsmit, energieadviseur bij Energiek, Elke Roetman, begeleider van Klimaatgesprekken en André van der Poel, adviseur energietransitie. Beurtelings krijgen zij een van de tien meest gestelde vragen van bewoners voorgelegd.

'Waarom we van het gas af gaan? Uiteindelijk gaan we van het gas af,’ aldus panellid Andre, ‘om de opwarming van de aarde tegen te gaan, net extremere weersomstandigheden en het stijgen van de zeespiegel.’ ‘Daarom hebben de gemeenten, inclusief Amstelveen en Aalsmeer, van het rijk bevoegdheid om een transitie naar aardgas-vrij door te voeren.

Uiterlijk in 2021 heeft de gemeente de warmteplannen hiervoor klaar.’ Liefst eerder want, zoals een bewoner uit Bankras vertelt: “We voelen ons nu verlamd. Is het nu slim dat wij een warmtepomp nemen of kunnen we dit beter collectief aanschaffen?”

“Maak je woning voor 2021 zoveel mogelijk aardgasvrij-ready,” raadt Andre bewoners aan. Door nog meer isoleren, anders koken en verlichten gaat de energievraag van je huis omlaag. Dit zijn maatregelen waarvan je in ieder geval geen spijt krijgt, de zogenaamde no-regret maatregelen. Gideon vult aan: “isolatie verlaagt niet alleen je energieverbruik en rekening maar verhoogt ook het comfort in je woning”.

Derde panellid Elke Roetman van Klimaatgesprekken vult aan: “Maak met je partner een meerjarenonderhoudsplan waar energie een onderdeel van uitmaakt. Dat geeft veel rust. Wanneer er dan iets kapot gaat - het dak is lek, de lampen zijn stuk - dan schaf je meteen het goede aan. Dan doe je nooit een investering waar je achteraf spijt van krijgt.”

Hoe leer ik mijn pubers korter te douchen? Minder kleding te kopen? Het licht uit te doen? Zomaar een greep uit bewoners vragen. Elke Roetman put uit eigen ervaring uit haar Klimaatgesprekkengroep. Bijvoorbeeld toen de puberdochter van een van de deelnemers telkens met nieuwe kleding thuis kwam. Een idee is, volgens Elke, om eerst bij jezelf te rade te gaan en je af te vragen: Waarom vind ik dit zelf belangrijk? Om vervolgens op een rustig moment vanuit je eigen hart - je overtuiging waarom het belangrijk is- en je hoofd - de feiten, wat kost douchen, hoeveel CO2 levert het op - het gesprek met je kind hierover aan te gaan. Dan kun je vragen aan je kind hoe het hier zelf tegenaan kijkt. En vervolgens welke oplossingen je kind hier zelf voor kan bedenken.

En moeten we wachten op een collectieve aanpak? Collectieve aanschaffen zijn volgens Andre soms beter. Bijvoorbeeld collectieve inkoop van zonnepanelen en woningisolatie heeft in deze gemeente een hoge prijs/ kwaliteit verhouding. Ook zonnecoöperaties zijn een manier om op een voordelige manier collectief energie op te wekken. In een aantal bewoners uit Elsrijk en andere jaren 30-wijken zoals Randwijk en Patrimonium zoekt nog deelnemers aan een collectieve isolatieaanpak die past bij hun woning. Voor jaren 60 woningen is er ook een collectieve aanpak in voorbereiding.

Waarom zou je nu over gaan op een warmtepomp als de techniek steeds goedkoper wordt? Gideon vertelt uit ervaring dat de techniek beter en efficiënter wordt maar niet goedkoper. Hij heeft er al 20 jaar een, heeft nog geen onderhoudskosten gehad. De pomp maakt geen geluid en je kunt er ook goed mee douchen,

Enkele bewoners hebben al een warmtepomp staan, anderen staan op het punt deze aan te schaffen. Gideon raadt uit ervaring af om voor een hybride warmtepomp te kiezen omdat deze nog veel elektriciteit verbruikt.

‘Hoe kom je van praten naar doen?’ is onder bewoners en politici een veel gehoorde verzuchting. Elke Roetman maakte met haar partner een levensverlanglijstje, zoals vakantie en consumeren. Met het gezin hebben ze gekeken hoe ze dat op een ‘klimaat vriendelijkere’ manier kunnen invullen. ‘En als het eens niet lukt, dan onderzoekt ik wat mijn knelpunten zijn en hoe ik die op kan lossen. Reizen is voor mij nog wel ‘een dingetje,’ verzucht zij.

‘Vaak is kennis het probleem,’ vult Gideon aan. Je kunt hem bij de vrije uitloop van het ontbijt om advies vragen. Net als Ulla Eurich van het op die dag speciaal ingerichte energieloket, Andre voor collectieve maatregelen en Carina Dijkhuis voor collectieve subsidies uit het Duurzaamheids fonds. Van deze gelegenheid maken veel bewoners na afloop van gebruik.

Wilt u ook een ontbijt mee maken? Eerstvolgende ontbijt vindt plaats in het raadhuis op vrijdag 13 juli 2018. Voor meer informatie en uw aanmelding email de ontbijt coordinator via Jacqueline@GroeneGroei.Com.

Met veel dank aan:

Onze pannelleden Gideon Goudsmit, Elke Roetman en Andre van der Poel

Anne Marie van Leent, coordinator van Bewust Amstelland, voor haar hulp bij de organisatie en gespreksleiding

Iris en Caro die de eitjes serveerden vanuit een heuse Ecostoof®

Kees Willems en Rob de Werker voor de foto's

Ulla Eurich voor het inrichten van het Energieloket Aalsmeer

3 foto's
Foto door Rob de Werker
Foto door Kees Willems
Foto door Kees Willems
Documenten