Veelgestelde vraag

67. Moeten we wat met BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), prestatieladders en andere gebouw certificaten?

fase Fase 5: Bouw
specialisme Organisatie
antwoord

Beter is om zelf een ambitieniveau/streefcijfer te kiezen en zelf een methode te kiezen om dit te toetsen. Certificaten leiden tot papieren werkelijkheden en rompslomp.


Andere veel gestelde vragen in category Fase 5: Bouw: