Update

Project-update bij Verduurzaming Meander Amstelveen

Geplaatst op 1 januari 2020, 23:29 uur

Het haalbaarheidsonderzoek verduurzaming voor alle Meander flats (6x hoogbouw en 4x Laagbouw) heeft in 2019 plaatsgevonden en heeft voor de afzondelijke VvE’s geresulteerd in een speciale infoavond voor de bewoners met presentatie van de uitkomsten, beantwoording van de vragen en interactieve verkenning van de wensen en de kansen bij het maken van een (ambitieus) verduurzamingsplan.

Er is door het projectbureau een Energiescan gemaakt van iedere Meander, een eindrapport met hun bevindingen en vervolgstappen is opgesteld en er is een Informatiebulletin opgesteld dat verspreid kan worden onder de leden/bewoners.

Deze documenten worden thans binnen ieder VvE bestuur afzonderlijk besproken, waarna gezamenlijk overlegd zal worden op de ALV van de overkoepelende Bewoners Vereniging Meander Bewoners in februari 2020 , hoe wij dit het beste kunnen gaan uitrollen richting de leden van onze VVE's.

Illustration
Meander IV Laagbouw
Deel dit: