Bericht

Verslag Energieontbijt #126: zonder zon geen schaduw

Geplaatst op 23 januari 2020, 12:39 uur

Het 126e energieontbijt stond volledig in het teken van hoe een nieuwe verbinding te vinden in het systeem, als de gewone weg niet werkt. Jeroen den Uyl, partner van Twynstra Gudde, een consultancy bureau waar 02025 mee samenwerkt, was aanwezig om ons te begeleiden door “het systeem” en welke keuzes gemaakt worden. Er werden vanuit het koplopernetwerk twee cases aangedragen waarop Jeroen een reactie kon geven: 

1) “Subsidie aardgasvrij voor huurders”  door Marly Zevenhek

2)  “Zonneproject op gemeentelijk vastgoed” door Frank Boon.

Hieronder de cases en de zogenaamde “beren”( wat kan/moet beter) en de “geplukte bloemen”(dingen die goed gaan) 


CASE 1: Subsidie aardgasvrij voor huurder - Marly Zevenhek
Marly huurt bij Ymere en wil haar woning aardgasvrij. De Gemeente Amsterdam heeft sinds 2019 de aardgasvrij subsidie niet alleen voor kopers, maar ook voor huurders beschikbaar gesteld. Tot op heden lijkt het geen een huurder deze subsidie gekregen te hebben. Technisch gezien heeft Marly alles goed uitgezocht met een expert. Om toegang te krijgen tot deze subsidie moeten een aantal zaken geregeld zijn, waaronder de belofte van de verhuurder dat de woning ook in de toekomst aardgasvrij blijft. Dit vinkje wilde verhuurder Ymere niet zetten, waardoor Marly’s project vastliep. Ymere bleef verschillende redenen bedenken waarom ze dit niet wilden (bijvoorbeeld, we willen niet dat er teveel lawaai ontstaat van een warmtepomp). Marly zocht op al deze problemen antwoorden, maar tevergeefs. Uiteindelijk lijkt dit uit te lopen op een rechtszaak tussen Marly en Ymere en is dit verhaal in de pers terecht gekomen (EenVandaag). Marly wil graag netjes volgens de regels en met de subsidie bijdragen aan de energietransitie in Amsterdam. Ze houdt het lang vol, maar zit al een tijd vast. Hoe organiseren we het zo dat deze koplopers wél verder kunnen met hun plannen?

Jeroen: Er wordt nu veel naar de schaduwzijde van dit verhaal gekeken, dat wat er niet gelukt is. Maar er zijn ook zonnige kanten aan dit verhaal! Marly heeft meerdere kleine oplossingen gevonden die al werken, zo gebruikt ze nu een infraroodpaneel én heeft ze een leen-infraroodpaneel beschikbaar voor haar buren zodat zij het ook kunnen ervaren. Probeer ook een beetje naar de zonnige kant te kijken.
Beren Marly
1. Subsidieaanvraag aardgasvrij voor huurders; woningbouwcorporatie zegt
nee’ in 2018, want volgende huurder moet nog op aardgas kunnen koken.
2. Ymere wil geen wildgroei warmtepompen
3. Geluidsoverlast van warmtepompen
4. Muurboring om buitenunit van warmtepomp naar binnen te halen: dat moet in overleg met VVE
5. Binnen warmtepomp: de ruimte is te klein (maar is vergelijkbaar met CV)
6. Hogere energiekosten
7. Afschrijving van ketel (kapitaalvernietiging van CV ketel)
8. Algemene strategie lijkt Ymere om aardgasvrij te worden middels warmtenet ipv andere initiatieven
9. “We” kunnen het administratief niet verwerken’ (Hans)
10. Haalbaarheid technisch plan Marly niet voldoende haalbaar volgens Ymere. Second opinion zou kunnen helpen.
11. “Marly” : Gelijke behandeling: ik heb aangeboden om een pilot woning te worden, maar dat niet gekregen; maar een andere woning heeft het wel gekregen.

Reacties zaal :
o Jeroen geeft aan: we gaan samen beren op de weg tackelen en dan nog
een keer in gesprek.
o Vraag aan de gemeente: waarom is ‘xxx’ niet overgenomen
o Aad spreekt bewondering uit wat Marly aan het doen is; en geeft als tip
mee om het doel groter te maken: niet ‘ik wil mijn eigen woning’, maar de
‘reis van de held’ uit te dragen.
o Aukje: wat Marly hier doet is 3 mooie plannen maken voor wat je kan
doen met een kleine woning neerzetten; dus houd niet vast aan de beren
en grote plannen, maar pak ook de kleine plannen die al wel lukken. Zet
de alternatieven op het podium, die misschien wel slimmer zijn dan het
éne grote plan.
o Case voor Jeroen: Hans van Zijl van Kraaimanbuurt (is ook van Zonopjedak/Ymere)

CASE 2: Zonproject op gemeentelijk vastgoed - Frank Boon

De energiecoöperatie, waarvan lid Frank Boon, liep tegen het systeem aan in samenwerking met de gemeente. De gemeente had de wens om zonnepanelen op gemeentelijke daken te leggen. Dit is wat energiecoöperaties doen en vandaar de wil van Zuiderlicht, de gemeente en de Zoncoalitie om daarin samen op te trekken, Echter bij de afdeling vastgoed van de gemeente blijkt een projectleider geen mandaat te hebben om beslissingen binnen het project te steunen. Dit is een “perverse prikkel” van het systeem: de zoncoalitie krijgt geld van de energiecoöperatie per begroot zonnepaneel echter in de realiteit blijkt ⅓ van het projecten maar te realiseren.

Jeroen :
Opdrachtgeverschap dienen door opdrachtgever beter ingeregeld te worden. Geen directe oplossing maar spreekt uit dat goede hoop dat 2020, het jaar van de zon, wonderen gaat doen!


Beren Frank / Gemeentelijk Vastgoed :
1. Gemeente heeft alleen nagedacht over technische kaders en niet over hoe exploitatie in elkaar zit.
2. Er zijn verschillende verwachtingen geweest over de business case van zon op maatschappelijk vastgoed. Gemeente dacht dat dat goud geld is, maar volgens Frank valt dat mee

3. Heeft te maken met opdrachtgeverschap. Hoe kun je goede opdrachtnemer zijn als opdrachtgever het ‘niet weet’.
4. Huurders hebben niets aan een collectief systeem , we kunnen het niet administreren
5. We kunnen de punten niet eenzijdig aanpassen.

Reacties zaal :
o Aukje vraagt wat we kunnen leren van ecostroom, en hoe zuiderlicht zich verhoud tot ecostroom. Want als het hun lukt, dan zouden wij dat ook moeten kunnen; en dat doet iets in gesprek met de gemeente.
o Mirjam denkt dat we bij de directeur van vastgoed Gemeente moeten zijn voor strak trekken mandaat.

Illustration
Volle bak en aandacht voor de gepresenteerde cases!
Deel dit: