Update

Project-update bij Verduurzaming Meander Amstelveen

Geplaatst op 13 augustus 2020, 13:34 uur

Op 11 februari 2020 hebben de besturen van de 10 VvE's vergaderd en is terugkoppeling gekregen van de informatie avonden met bewoners van 2 HB en 2 LB complexen, die eind 2019 zijn gehouden. De informatie avonden met de andere 6 VvE's hadden al eerder plaatsgevonden. PKW heeft een eindrapportage opgesteld en de HB & LB Energie scans met alle Meander VvE's besproken.
Er zijn voldoende maatregelen aangegeven voor energiebesparing, met name kozijnen/glas en dakisolatie. Elk bestuur denkt na over de acties naar aanleiding van de gehouden vergaderingen.
De financierbaarheid moet nog worden uitgewerkt en toegelicht.

Tijdens dezelfde vergadering heeft de gemeente haar plannen voor de gebiedsontwikkeling in het Stadshart toegelicht met o.a. een aanpassing in het Meander gebied en onze verduurzamingsplannen van het Meander complex kunnen daar onderdeel van uitmaken en kunnen bijdragen aan de financiering ervan. Het wordt dan een integrale benadering met groenvoorziening, parkeerplaatsen e.d. Tijdens de vergadering is een Meander Cie gevormd om de communicatie naar de hele Meander op te pakken.
Een Meander bewoner is communicatie deskundige en heeft met de commissie gewerkt aan een communicatie plan. Dit moet nog voorgelegd worden aan de besturen van de 10 VvE's waarna een stappenplan kan worden uitgewerkt, dat tot doel heeft draagvlak onder de bewoners te creƫren. Als gevolg van de Covid maatregelen hebben geen verdere vergaderingen plaatsgevonden. De draad zal in september weer opgepakt worden.

Deel dit: