Bericht

Verslag Energieontbijt #135: Samen aan de Slag!

Geplaatst op 10 september 2020, 18:04 uur

Wat een feestje om elkaar weer te zien en nieuwe verhalen te delen, ervaringen te wisselen en elkaar te helpen om Samen aan de Slag! te gaan.

Vanuit Nieuw-West bij Ru Pare waren we niet alleen met meer dan 20 deelnemers, maar ook weer genoeg animo online bij de livestream. Dank Ru Pare, Hans, Omar, Kees, en het fantastische ontbijt!   Gemist ? Als je dit ontbijt terug wilt kijken dan kan dat via deze link. De presentatieslides vind je hier.  

Hans Krikke van Ru Pare verhaalde over de oorsprong van de locatie, maar vooral zeer boeiend en inspirerend over de activiteiten die binnen de Ru Pare community worden ontplooid. Deze zijn gebaseerd op 3 pijlers: inclusiviteit (ieder mag meedoen) - Wederkerigheid (iedereen draagt zijn steentje bij)  - Solidariteit ( we werken samen). De jongeren zijn een belangrijke rol hierin. Als voorbeeld s het project sloterplas plastic opruimen. De jongeren hebben hier een film over gemaakt en laten hun stem horen via ChildPress.org : zie hier de link naar het filmpje.

Rondom het thema "Samen aan de Slag" is opleiden en kennis delen een cruciale factor om niet alleen informatie te verspreiden maar ook meer mensen aan de slag te krijgen.
- Energiecooperatie Zuiderlicht (Aukje van Bezeij) heeft ruime ervaring in het projectmatig uitrollen van zonnepaneel projecten op daken en zijn nu een opleiding projectontwikkelaar aan het uitrollen. 
- Groene Hub Oost (Peter Hoogendijk) biedt middels zogénaamde Donut Deals een drietal opleidingen: GFE project, Quick fix en isolatiegordijnen
- Er zijn reeds veel opleidingen beschikbaar, zie de presentatieslides voor een overzicht en ook nieuwe initiatieven zoals:
- Paulien Westendorp is een opleiding aan het opzetten over de Amsterdam Approach in de energietransitie. Wat kost het, hoe doen we het? ( zie presentatie inhoud) . Pauline spreekt daarom ook niet van opleiding maar toeleiding. Uiteindelijk zal door opleiding, overdacht van kennis het er "toe leiden" naar werkgelegenheid en/of nieuwe banen.
- Ted Zwietering is vanuit zijn ruime ervaring en expertise een opleiding aan het opzetten over gebiedsgerichte energietransitie door energie cooperaties. ( zie presentatie inhoud)   Ben je geinteresseerd in Pauline of Ted's opleiding, meld je aan bij john@02025.nl 

Als concreet en lichtend voorbeeld van "Samen aan de Slag, presenteerde Jasper Klapwijk de nieuw opgezette coöperatie van 8 buurtgroepen / initiatieven die op verschillende vlakken elkaar versterken en nieuwe kansen bieden met als speerpunten:  
-    Mensen uit het buitenland helpen integreren
-    Mensen helpen met lichte beperking – luisteren naar wat ze nodig hebben i.p.v. het voor ze bepalen
-    Talenten helpen ontdekken. Niet uitgaan van wat op een CV staat. Ontdekken wat mensen beweegt.
-    Mensen begeleiden naar betaald werk
-    We leveren werknemers van werkgevers en we zorgen ervoor dat deze mensen begeleid worden
-    Bemiddelen op basis van talent
Deze aanpak, gekoppeld aan de eerder genoemde opleidingsmogelijkheden, kan ook voor de energietransitie een invulling zijn van arbeid, kennis en uitvoering.

In een korte Breakout sessie konden de deelnemers ideeen, contacten of netwerk inbrengen voor: 
- Tafel werkgevers: waar in West/Nieuw West zijn er werkgevers waar de mensen van samen aan de slag energieprojecten kunnen uitvoeren?
- Tafel plein 40-45: hoe organiseren we dit en wie hebben we daar bij nodig?

Door de diversiteit van de deelnemers kwamen hier mooie ideen en ook direct onderlinge contacten uit voort! 

Jurgen vd Heijden sloot af met overzicht van de locale energiecooperatie Westerlicht. Naast energiecooperatie (je kan al meedoen vanaf 1€ ) zijn ze ook vollop actief in het eerder genoemde project "samen aan de slag" .  Westerlicht: een prachtige (buurt)cooperatie! 

Het zal je niet verbazen dat na de afsluiting er nog veel deelnemers zijn blijven hangen voor het met elkaar netwerken en contactgegevens uit te wisselen. De kracht van deelnemen wordt hiermee onderschreven om elkaar te spreken maar vooral te versterken vanuit verschillend invalshoeken. Kom volgende keer ook en denk vooraf na wie je zou willen ontmoeten of welke hulpvraag omtrent het thema je zou willen stellen of mischien zelfs kan aanbieden. 

Wil er je er volgende ontbijt ook bij zijn??  Save the date 8 oktober !!!  Locatie en programma worden volgende week gepubliceerd. Hou de activiteiten en nieuwsbrief (schrijf je in, bij aanmelden) van 02025 in de gaten! 


Deel dit: