Bericht

02025 Project factsheet "Oostelijk Haven Gebied

profile picture
John van Gelder

Komend jaar gaan we bij 02025 de koploperprojecten (nog) meer onder de aandacht brengen zodat we van elkaar te leren en vooral elkaar inspireren. Hiervoor maken we project factsheets. Deze worden op de website en via social media met jullie gedeeld .

Als eerste project hebben wij het factsheet Oostelijk Havengebied (OHG) opgenomen. De Energiecommissie OHG, een platform van actieve bewoners in het OHG, is bezig met een onderzoek naar schone vormen van energie(opwekking)  in hun buurt.