Bericht

Tien gratis bouwstenen voor een slimme, groene en gezonde Metropoolregio

Geplaatst op 15 februari 2021, 09:46 uur

Ik, Jacqueline Cramer, ben evenals jullie erg bezorgd dat de aarde heel snel opwarmt en wij dat tempo met tegenmaatregelen niet kunnen bijhouden. Maar toch blijf ik optimistisch. Want ik ben er echt van overtuigd dat als we de handen ineenslaan, we het tij kunnen keren. 

02025 is voor mij een schoolvoorbeeld van "de kracht van netwerksturing". Dit is de titel van mijn boekje dat ik geschreven heb vanuit de Amsterdam Economic Board.(boekje is kosteloos te downloaden). Met als ondertitel: Tien Bouwstenen voor een slimme, groene en gezonde Metropoolregio Amsterdam. Mijn ervaring is dat we de grote problemen van deze tijd – waarvan klimaatverandering een heel belangrijke is – alleen kunnen oplossen in netwerken van mensen en organisaties die gezamenlijk bereid zijn de schouders eronder te zetten. Geen bedrijf, bewoner van een wijk of gemeente kan zo’n grote verandering als de overgang naar schone energie alleen voor elkaar krijgen. Je moet dat sámen doen. Maar dan wel zo, dat iedereen binnen het netwerk zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid neemt. Anders wordt het een Poolse landdag zonder concreet resultaat.

Wie wat doet, moet bij iedereen bekend zijn. En we moeten elkaar kunnen aanspreken als dingen blijven liggen. Want de kracht van het netwerk wordt bepaald door de zwakste schakel. In mijn boekje beschrijf ik tien tips hoe in de praktijk netwerksturing effectief kan zijn. Dat gaat over vragen zoals: hoe zet je een netwerk initiatief op, hoe zorg je ervoor dat je met de goede dingen bezig bent en hoe breng je resultaatgerichte samenwerking tussen allerlei mensen tot stand. Ik heb de aanpak zelf in allerlei initiatieven toegepast, vooral op het gebied van duurzaamheid. De tien tips bleken goed te werken.

Netwerksturing betekent niet dat we de traditionele overheidssturing ter zijde schuiven. Integendeel. De overheid is heel belangrijk om bijvoorbeeld beleidsmaatregelen tegen klimaatverandering te nemen. Maar de uitvoering moet echt gebeuren in netwerken. Het vergt dus moedig openbaar bestuur en sterke netwerken. Dat vergroot de slagkracht in de praktijk en verkleint de kloof tussen het beleid van de overheid en degenen die er in de uitvoering mee te maken krijgen. 

Ik hoop dat jullie hiermee je voordeel kunnen doen in de strijd tegen klimaatverandering.

Illustration
Publicatie Jacqueline Cramer : de kracht van netwerksturing
Deel dit: