Bericht

Subsidie voor collectieve duurzaamheidsinitiatieven

Geplaatst op 28 maart 2021, 14:26 uur

Bij de Provincie Noord-Holland opent op (waarschijnlijk) 1 april een nieuwe subsidieregeling voor duurzaamheidsinitiatieven: de Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021 (DBNH) 

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland.

Subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren. Subsidie kan worden aangevraagd voor het verrichten van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 5.000 tot maximaal € 10.000.
De komende twee jaar is jaarlijks een bedrag van € 500.000,- beschikbaar. Per jaar mag een coöperatie twee aanvragen voor nieuwe projecten indienen.

Zodra de link naar de regeling beschibaar is zullen we die hier delen!

Deel dit: