Bericht

Terugkijken naar het energieontbijt #142 van donderdag 15 april

Geplaatst op 16 april 2021, 12:40 uur

In het 142e energieontbijt draait het om de vraag ‘Hoeveel schone energie heeft Amsterdam nog nodig?’. De balans wordt opgemaakt: hoe zit het met productie van schone energie in Amsterdam? En hoe zit het met energieverbruik? Kijk hier de opname en presentaties of lees het verslag hieronder.
    
Vieren
Mijlpalen moeten worden gevierd en zeker in het zonnetje worden gezet. Ted Zwietering van Ketelhuis WG  nam het woord om de gemeente te danken voor hun toekenning en vertrouwen naar aanleiding van de ontvangen financiering om een fossielvrije en betaalbare verwarming in eigen beheer te gaan realiseren. Hierdoor kunnen tussen de 1500-2000 mensen worden aangesloten op duurzame energie in Amsterdam-West. Hulde.

De schone energie uitdaging in Amsterdam
De wethouder Marieke van Doorninck, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, opent het energieontbijt door de stand van zaken voor de energietransitie van Amsterdam op te maken. De energietransitie is een taaie transitie. Ze benadrukt dat de transitie vaak op een technische manier wordt aangevlogen terwijl het in werkelijkheid een sociale transitie is. De energietransitie berust op gedreven Amsterdammers. Uit de cijfers blijkt dat zij ervoor zorgen dat er in de afgelopen jaren steeds meer schone energie wordt opgewekt, maar ook dat als we in dit tempo doorgaan de 55% doelstelling in 2030 niet te halen. De opgave ligt in het betrekken en motiveren van nog meer gedreven Amsterdammers om het samen te gaan doen. Windmolens kunnen daar een rol in spelen. Wind is een zeer actueel thema en daarvoor heeft de gemeente een aantal online gespreksavonden georganiseerd waar iedereen aan kan deelnemen. Lees meer in de uitnodiging Online gespreksavonden windenergie

Scenario Amsterdam in cijfers
Vervolgens worden door Jeroen Grooten de cijfers voor schone energie in Amsterdam toegelicht. Jeroen verzamelt alle data over energie in Amsterdam om de doelstellingen te kunnen monitoren. De cijfers (onder andere uit CE Delft - monitor Amsterdam Klimaatneutraal update 2021 ) laten zien dat het gasverbruik in de afgelopen jaren is afgenomen. De verwachting is dat het gasverbruik de komende jaren blijft dalen. Het elektriciteitsverbruik daarentegen is licht gestegen. Dit komt doordat steeds meer duurzame alternatieven voor bijvoorbeeld verwarming (zoals warmtepompen) draaien op groene stroom. De schatting is dat het elektriciteitsverbruik in Amsterdam tot 2030 tussen 40-70% kan toenemen. Wat betreft het opwekken van energie, zien we dat er een grote groei is geweest in de productie van zonne-energie. De groei in windenergie is gering. Vanaf vandaag is ook de nieuwe Amsterdamse klimaatrapportage 2021 gepubliceerd waar deze cijfers allemaal in terug te vinden zijn.

Opwek elektrisch
Tenslotte geeft Frank Boon een update over energiecoöperaties. Frank is medeoprichter van de coöperatie Zuiderlicht. Er is een flinke groei geweest in het aantal energiecoöperaties in Nederland: inmiddels zijn er 623 energiecoöperaties met samen meer dan 100.000 leden. Er zijn momenteel 9 coöperaties in Amsterdam die zich richten op zowel zon, wind als warmte. Frank benadrukt het belang van coöperaties: energie opwekken gaat steeds meer veranderen in de leefomgeving. Een coöperatieve organisatie zorgt dat inwoners meer invloed en zeggenschap hebben over de impact van deze verandering. Dit is een toekomstbestendige werkwijze voor veel Amsterdamse zon-, wind- en warmtecollectieven. Zie ook de Lokale energie Monitor (coöperatieve) initiatieven  en voorbeelden van : 
- cooperatieve warmte project Ketelhuis WG 
- cooperatieve zon projecten  Ecostroom, project De Gashouder
- cooperatieve windprojecten  Windpark Heijbloem   Windpark Nijmegen Betuwe

Hou verder voor toekomstige 02025 activiteiten, nieuws en energieontbijten (20 mei is de volgende) onze site en nieuwsbrief in de gaten. nog geen nieuwsbrief ? Meld je hier aan!

Deel dit: