Bericht

Subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven

Geplaatst op 12 mei 2021, 08:05 uur , door René Jansen

Bij de Provincie Noord-Holland kan je tot € 10.000,- subsidie krijgen voor jouw duurzaamheidsinitiatief: de Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021 (DBNH) 

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland.

Subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren. Subsidie kan worden aangevraagd voor het verrichten van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 5.000 tot maximaal € 10.000.
De komende twee jaar is jaarlijks een bedrag van € 500.000,- beschikbaar. 

Op deze pagine vind je de regeling: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/655803/CVDR655803_1.html