Bericht

Terugblik naar het energieontbijt #143 "Warm(t)e Opties"

Geplaatst op 21 mei 2021, 16:30 uur

Het 143e energieontbijt draaide om Warm(t)e opties. Te gast waren Marieke van Doorninck, Ted Zwietering en Jannis van Zanten.
Gemist ? Je kan de presentaties en video opname terugkijken of een kort verslag hieronder lezen. 

Podcast
Te beginnen met een leuke mededeling: de eerste aflevering van de 02025 Podcast staat online en is in paar dagen al meer dan 100 keer beluisterd. Geproduceerd door Michiel en Natasja van Tertium. Op 25 mei komt de tweede aflevering online. Luister en abonneer je via de Podcastlink op jouw Spotify of Applypodcast.

Wethouder
Marieke van Doorninck, Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam, vertelde over de totstandkoming van de Transitie Visie Warmte (TVW). De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om voor 2040 al aardgasvrij te zijn. Een ambitieus doel, maar zonder grote ambities kan er ook niet versneld worden. De TVW heeft als uitgangspunten dat het de laagste maatschappelijke kosten heeft, kan aanhaken op bestaande infrastructuur wanneer mogelijk, de minste overlast, en zoveel mogelijk combineren met duurzame opwek van elektriciteit. Langs die lijnen  kom je in Amsterdam volgens van Doorninck als snel uit op collectieve oplossingen. Bij nieuwbouw wordt er vooral gekeken naar collectieve oplossingen op basis van aquathermie. De gemeente wil echter zoveel mogelijk ruimte bieden aan initiatieven vanuit de stad. De TVW is dan ook niet in  beton gegoten. Voor van Doorninck blijft het een zoektocht om de discussie open te houden en het gezamenlijke doel voor ogen te houden: het tegengaan van klimaatverandering.

WG Terrein
Vervolgens vertelde Ted Zwietering van het project Ketelhuis Wilhelmina Gasthuisterrein over de huidige stand van zaken. En het gaat goed! Het plan staat en is bankable (wat betekent dat banken bereid zijn het te financieren). Wat Zwietering betreft kan dit zo in 80 andere Amsterdamse wijken worden overgenomen. Voorwaarde is wel dat alle initiatieven de ruimte en ondersteuning krijgen van de gemeente om daadwerkelijk plannen te realiseren. In de energiecoöperatie op het WG-terreinzijn zowel huiseigenaren als huurders betrokken. Per 350 meter kanaal kunnen op basis van aquathermie straks 1500 woningen in het gebied water in hun huis tussen de 40 en 70 graden.  Dit is een nieuw soort "rekenstandaard". Daarnaast heb je alleen nog een “halve windmolen” voor je elektriciteit nodig en je hebt een 100% duurzaam werkend systeem wat financieel haalbaar is. Zwietering hoopt dat in 2022 de eerste schop in de grond kan en is optimistisch. Voor geïnteresseerden, neem eens een kijkje op de website van ketelhuis WG.

Vattenfall
De derde gast deze ochtend was Jannis van Zanten van Vattenfall die de ontbijters meenam in de visie van het Zweedse energiebedrijf. De ambitie is om voor 2040 als bedrijf fossielvrij te zijn en de komende jaren wil het 12.000 woningen per jaar gaan aansluiten op duurzame warmte. Vattenfall denkt mee in de City Deal en de Warmtemotor over hoe in de komende 10 jaar woningen op collectieve systemen aangesloten kunnen worden. Datacenters spelen een grote rol in de plannen, maar er wordt ook veel gekeken maar geothermische bronnen. De toekomstvisie voor Amsterdam is een groot aaneengesloten warmtenetwerk waarin ook gebieden met verschillende temperaturen aan elkaar gekoppeld zijn. Om op die manier elkaar te kunnen opvangen. Uitgangspunt is om per gebied met alle betrokkenen te kijken wat mogelijk is. Van Zanten wil graag meegeven dat  Vattenfall graag wil samenwerken met initiateven in de stad (er is misschien een onterecht beeld dat zij dit niet zouden willen) en open dialoog altijd zinvol vindt.  ZIe ook het  whitepaper Vattenfall warmtenetten altijd in beweging

Als afsluiting nog een laatste woord van Pauline Westendorp . De coöperatieve beweging verdient meer aandacht en erkenning. Daarom wil zij - op verzoek van verschillende cooperaties - de komende weken samen een pamflet opstellen waarin meer aandacht wordt gevraagd voor de coöperaties potentie in Amsterdam. Wil je meeschrijven of heb je goeie ideeën? Zoek dan contact op met Pauline@02025.nl 

Graag zien we je 10 juni voor het volgende ontbijt! Aanmelden kan alvast via deze link naar ontbijt van juni.  

 


Deel dit: