Bericht

Buitenveldert/Zuidas nog lang niet duurzaam

Buitenveldert/Zuidas nog lang niet duurzaam
Illustration
profile picture
Ferry Wienneke

Het IPCC rapport over de klimaatopwarming kwam als een donderslag bij een brandende Griekse hemel, perfect getimed. Amsterdam dreigt te verdwijnen tot IJburg, 2 meter boven NAP, maar we vechten terug. Nederland was al gestart met een systeem dat de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie vergelijkt in 30 Nederlandse regio’s. Het resultaat per gemeente moet in 2050 neutraal zijn. Amsterdam valt onder Noord Holland Zuid. Het aardige is dat elektra en gas per watt en m3 kan worden gemeten. De resultaten staan onder controle van een onafhankelijke organisatie. Het eerste rapport, dit voorjaar, meldde dat de gemeente onder de maat presteert, Buitenveldert / Zuidas dus ook. Liggen we daar wakker van? Nee, pas als we er zelf last van krijgen. De tarieven zijn per 1 juli gestegen.

Zuidas 
Even terug naar de visie ‘Amsterdam aardgasvrij 2040’ van begin 2020. Daarin staat dat windmolens in de stad zullen worden geplaatst en verder dat onder leiding van wooncorporaties per wijk een warmtenet zal worden aangelegd. Zonnepanelen op alle geschikte daken. Windmolens zijn ons bespaard gebleven dankzij Schiphol, een vreemde bondgenoot. De A.J. Ernst heeft maandenlang opengelegen voor de aanleg van warmtenet, dat eindeloos lang duurt. Zuidas wil overschakelen op elektra, een logische keuze gezien de beperkte ruimte. De buizen van warmtenet zouden niet passen.

Electriciteitsnet en zonne installatie 
Hoewel de daken van Buitenveldert / Zuidas geschikt zijn voor zonnepanelen hebben de vastgoedeigenaren en hun huurders er weinig belangstelling voor. Soms wordt in Buitenveldert een dak van een flatgebouw belegd. De gemeente twijfelt tussen groen en panelen, heeft zelfs een mix bedacht van sedum en panelen, waardoor het regenwater langer wordt vastgehouden. Deskundigen vinden dat laatste onrendabel. Een landelijk vertegenwoordiger van netwerkbeheerders ziet de toekomst weer anders. ‘Er is op grond van draagvlak gekozen voor zon op dak. Die keuzes zijn niet altijd even gunstig voor het elektriciteitsnet.’ Stroom terug leveren, salderen, is inderdaad iets waar het stroomnet niet voor is gebouwd. Een oplossing kan zijn dat de eigen Zonne installatie geen verbinding heeft met het net. In overheidskringen zoemt het idee rond dat zonnepanelen op ex-landbouwgrond de strikstofcrisis zouden oplossen, maar ook hier is het netwerk de zwakste schakel. Door het IPCC-rapport neemt binnen de politiek de druk toe om vastgoedeigenaren per wet te verplichten tot duurzame energieproductie.

Energie Cooperatie 
Wie lokaal iets wil kan meedoen met een project van een energie cooperatie, beter dan die 0% rente van de bank. Omdat de energiehuishouding binnen gemeentegrens in 2050 neutraal moet zijn zal de energievraag een maximum krijgen, en dat is ongekend. Lopen we straks kans dat wanneer de IC naar Berlijn vertrekt uit Station Zuid in de Gustav Mahlerlaan de lampen uitgaan?

Ferry Wienneke