Blogpost

Energiebelastingen in '22

Geplaatst op 21 januari 2022, 11:46 uur
Illustration

Toch een paar veranderingen dit jaar....  

In “Rekenen Met Energie” schrijf ik over de energietransitie. Ik beperk mij tot eenvoudige vragen en het uitleggen van wat er gaande is. Cijfers en feiten zijn daarbij belangrijker dan meningen en speculaties. 

Nieuwsbrief nr. 16 Energiebelastingen in '22
Een jaar geleden, in nummer 4, besprak ik de energiebelastingen van 2021. Ik sloot af met de verdelingsvraag: gaan we zo door of gaat er iets veranderen? Deze nr. 16 is een update voor 2022, met weer aandacht voor het verdelingsvraagstuk en de veranderingen.

Belasting om ons gedrag te beïnvloeden
Belastingen worden gebruikt om de overheidsuitgaven af te dekken, maar ook om ons gedrag te beïnvloeden. De “belastingen op milieugrondslag” zijn daarvan een mooi voorbeeld. Naast de milieubelastingen zijn er ook heffingen, samen brengen ze zo’n €25 miljard op, zo’n 3% van ons Bruto Binnenlands Product (BBP).
Voorbeelden van de milieubelastingen zijn: de belasting op leidingwater; de energiebelasting (EB); de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). En: sinds vorig jaar is er (weer) een vliegbelasting, de 2022 versie gaat van €7,84 naar €7,95 per vertrekkende passagier.
Om het gebruik van leidingwater wat af te remmen werd sinds 2013 de belasting ruim verdubbeld en daarbovenop ging (in 2019) de BTW op water omhoog van 6% naar 9%.

Gasgebruik afremmen
Om het gebruik van gas te stimuleren was de belasting op gas altijd erg laag, vooral voor de grote afnemers. Dat beleid werkte prima, er is geen land ter wereld waar gas zo breed werd toegepast en waar de gasminnende industrie zo mooi opbloeide. Maar nu moeten we van het gas af, de belasting wordt ook nu weer gebruikt om dit nieuwe doel te bereiken. De belasting neemt al een paar jaar elk jaar een beetje toe om het afscheid van gas te stimuleren en heel voorzichtig worden ook de grote verbruikers wat zwaarder belast.

Lees verderin de hele Nieuwsbrief Rekenen met Energie#16 

Deel dit: