Bericht

Kennisdossier zonne- energie van Herman van den Bosch (via Smart city)

Geplaatst op 21 april 2022, 10:18 uur
Illustration

De inleiding van deze 132 pagina tellende uitgave hieronder, het is een brede beschrijving. Ik heb de auteur via de mail op de hoogte gebracht dat ik zijn uitgave (van word naar pdf omgezet) via dit 02025 platform onder de aandacht breng. Tot zover, Michael

 " Woord vooraf
Vanaf 2019 heb in ruim 75 blogposts geschreven over (zonne)energie.  Een aantal daarvan is gepubliceerd op de website van Expirion, experts in solar and storage, andere op de website van Amsterdam Smart City.  Ik heb de meest geschikte posts geactualiseerd en teruggebracht tot de 15 hoofdstukken van dit kennisdossier. Dit dossier biedt goed toegankelijke informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de energietransitie. Zij die werkzaam zijn in het onderwijs, kunnen er teksten en beeldmateriaal uithalen om te werken met leerlingen en studenten. Ik heb ook illustratiemateriaal gezocht dat vrij is van rechten; ik hoop dat dit inderdaad is gelukt.

Het dossier bestaat uit drie delen.

Het eerste deel is geheel gewijd aan het winnen van zonne-energie. Je leest er alles in over zonnepanelen, hun ontwikkeling, innovaties en de meest uiteenlopende plaatsen waar je ze kunt vinden. Het tweede deel plaatst het winnen van zonne-energie in het bredere kader van de energiepolitiek.  De groei van het aantal zonnepanelen in Nederland is gestimuleerd door de salderingsregeling. Bezitters van zonnepanelen krijgen voor de energie die ze terug leveren aan het net even veel vergoed als de energie die ze aan het net onttrekken. Dat is een riante propositie waaraan grote nadelen blijken te kleven.  De broodnodige opslag van energie is erdoor gestagneerd en het net is inmiddels zo overbelast dat in delen van het land geen aansluiting van duurzame energiebronnen meer mogelijk is. Verder ga ik in op de grote rol van huisbezetters om zelf initiatieven te nemen om hun huizen duurzamer te maken.

Het derde deel levert de bouwstenen voor duurzame energievoorziening in de toekomst. Centraal staat de opslag van energie, een onmisbare en verwaarloosde schakel in de weg naar duurzame energie.  Vervolgens komen aan de orde aardwarmte, biomassa, het opvangen en bewaren van CO2 en kernenergie. Allen bronnen van energie die volgens sommigen een noodzakelijke bijdrage moeten leveren aan de energietransitie maar volgens anderen ongewenst zijn. Het laatste hoofdstuk gaat over waterstof. Inmiddels is iedereen het erover eens dat de rol daarvan als opslagmedium, grondstof en brandstof onmisbaar zal zijn, maar dat de beschikbaarheid in de gewenste hoeveelheid vooralsnog problematisch is. Ik eindig met een persoonlijke stellingname.

Herman van den Bosch
herman.vandenbosch@ou.nl "

 

Deel dit: