Bericht

Klimaat rapportage 2022 Amsterdam

Geplaatst op 25 april 2022, 15:07 uur
Illustration

Elke Amsterdammer kan iets doen voor het klimaat. Uw huis of bedrijfspand isoleren, overstappen op schoon vervoer of uw buurt vergoenen. Door simpelweg uw oude mails eens weg te gooien draagt u bij aan minder CO2-uitstoot. En dat is nodig om het hoofd koel en de voeten droog te houden. Wat we als stad bijdragen aan een leefbare aarde vertellen we in de jaarlijkse klimaatrapportage. Hij is uit.

Klimaatrapportage 2022: stand van zaken
Met de jaarlijkse Klimaatrapportage brengen we alle maatregelen in beeld die impact hebben op de CO2-uitstoot van de stad. Aan de hand van uitgevoerde acties en maatregelen kijken we terug op de voortgang van de uitvoering van de Routekaart en leren we wat wel of niet werkt en wat er beter kan. Ook blikken we vooruit aan de hand van een actuele CO2-doorrekening die is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft. Zo weten we of we op koers liggen en of er aanvullende acties nodig 

Dat u al minder autorijdt, zonnepanelen op uw huis heeft of de verwarming een graadje lager zet is merkbaar. We stoten met zijn allen steeds minder CO2 uit. 25 procent minder, ten opzichte van 2010, toen er een flinke piek was.

Minder CO2 uitstoot in 2021, hoe deden we dat?
In 2021 zijn een groot aantal acties en maatregelen uitgevoerd, waaronder:
- 120.000 extra zonnepanelen in de stad
- De BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen) werden strenger
- 1.381 vve’s kregen ondersteuning om hun pand te verduurzamen
- 10.000 woningen gaan in 2026 van het aardgas af
- 536 woningen kregen een energielening om hun woning te verduurzamen
- Steeds meer Amsterdammers staan positief tegenover de overstap naar duurzame energie (stijging van 78 naar 85 procent)
- 38.000 energie cadeaubonnen aangevraagd

Meer maatregelen
In november 2021 hielden we het mini-burgerberaad. Dat leverde 14 mogelijke extra maatregelen op voor minder CO2-uitstoot. Ook jongeren en de kinderraad dachten mee en gaven adviezen. Door hoge energiekosten en de oorlog in Oekraïne versnellen we met het besparen van energie en het overstappen op duurzame alternatieven. U kunt er meer over lezen in de Klimaatrapportage 2022.

Vakmensen nodig
Om onze klimaatdoelen te halen hebben we vakmensen nodig. Samen met ondernemers en opleiders werken we daarom aan het stimuleren van de instroom in de technieksector en andere tekortsectoren.

Het elektriciteitsnet
Een van onze andere uitdagingen is voldoende capaciteit op het net. Hier gaan we voor zorgen en is een speciaal team voor opgericht. In het team werken we samen met partners als Liander en TenneT.

Eigen organisatie
Als gemeentelijke organisatie willen we onze bijdrage leveren aan de verduurzaming van Amsterdam en in 2030 een klimaatneutrale organisatie zijn. Net zoals met de klimaatrapportage maken we een jaarlijkse rapportage over de voortgang. De Verduurzamingsrapportage 2022.

Duurzame Wegwijzer
Ontdek in een paar klikken welke duurzame stappen u kunt zetten én hoe u dat financiert.

Meer informatie
Link naar de pagina met de Klimaatrapportage
of abonneer u op nieuwsbrief Duurzaam020

Deel dit: