Bericht

Amsterdams Coalitieakkoord 2022-2026

Geplaatst op 30 mei 2022, 16:41 uur
Illustration

Het nieuwe Amsterdamse Coalitieakkoord 2022-2026 is woensdag 25 mei gepresenteerd! Begin maart ging Amsterdam naar de stembus en koos PvdA tot winnende partij. De PvdA heeft een coalitie gevormd met D66 en GroenLinks.  

In het nieuwe akkoord zijn 2 thema's specifiek van toepassing op het 02025 netwerk :
- Duurzaamheid (pagina 41-44 )
Klimaatverandering behoort tot de allergrootste uitdagingen in de geschiedenis van de mensheid. 
De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet maar we zijn er nog lang niet. We blijven streven naar 
60% reductie in 2030 en gaan door met de routekaart Klimaatneutraal en Agenda Circulair. In onze 
aanpak zetten we extra in op het bestrijden van energiearmoede door energielasten van mensen met 
lage inkomens te verlagen. Iedereen moet immers mee kunnen doen en klimaatbeleid moet juist ten 
goede komen aan mensen met een smallere beurs door verlaging van de woonlasten. We stimuleren 
verduurzaming bij ondernemers, Amsterdammers en in de eigen organisatie. We ondersteunen 
energiecoöperaties en klimaatrechtvaardigheid. Deze ambities kunnen we niet bereiken zonder 
een intensieve samenwerking met het Rijk en ander partners als woningbouwcorporaties en 
ontwikkelaars.
- De stad maken we samen (pagina 68-69)
Amsterdam heeft een lange traditie van eigenwijsheid en zelfbestuur. Dat is ook de kracht van 
Amsterdam. Ze spreken zich uit, laten zich horen en zoeken met ons naar een nieuwe verhouding 
tussen burger, markt en overheid. De afgelopen jaren zijn tal van initiatieven opgekomen en 
nieuwe praktijken ontwikkeld om zeggenschap en betrokkenheid van alle Amsterdammers te 
vergroten. Dat heeft veel betrokkenheid en energie gebracht en soms ook wrijving en teleurstelling. 
Er zijn belangrijke stappen gezet met het nieuwe beleidskader participatie, buurtrechten en 
buurtbudgetten. Hier gaan we mee door, maar het is nog niet genoeg. Met de stad zoeken wij 
naar hoe we die Amsterdammers en Amsterdamse initiatieven het beste een plek kunnen geven in 
besluitvorming. In het licht van de lage opkomstcijfers is dit geen overbodige luxe, maar keiharde 
noodzaak. Technologische ontwikkelingen kunnen daar dienstbaar aan zijn

Deel dit: