Bericht

Onderzoeksopstellingen windturbines Amsterdam Wind bekend

Geplaatst op 27 juni 2022, 14:20 uur
Illustration

De samenwerkende energiecoöperaties in Amsterdam Wind hebben onlangs een belangrijke stap gezet om te komen tot coöperatieve windturbines rond de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein. Deze zomer begint onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn namelijk met de onderzoeken om milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van windturbines in het gebied in kaart te brengen. Dit gebeurt in het kader van de milieueffectrapportage MER. 

Eind vorig jaar werd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. In deze NRD beschreven de coöperaties o.a. welke milieueffecten worden onderzocht en op welke manier dat wordt gedaan. Hierin stonden ook de aantallen (3 tot 5 windturbines) en de mogelijke hoogtes (150 - 200 m) de coöperaties willen gaan onderzoeken, zodat een goede vergelijking kan worden gemaakt.

Wat nog niet in de NRD stond is welke plekken voor windturbines nu precies worden onderzocht (de opstellingsalternatieven). 

Onderzoek naar opstellingsalternatieven
De MER gaat in kaart brengen wat de te verwachten milieueffecten zullen zijn op de omgeving van een opstelling zonder windturbines ofwel het nul alternatief, en drie opstellingen met windturbines. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en de rapportage (MER) kunnen de energiecoöperaties een keuze maken voor een opstellingsalternatief en hiervoor een vergunningaanvraag indienen.

Wat zijn de opstellingsalternatieven?
Het alternatief zonder windturbines is tijdens de omgevingsberaden ingebracht. Feitelijk is dit de huidige situatie. Verschillende effecten van de turbines kunnen zo worden vergelijken met de situatie dat er geen turbines zouden staan.

Rekening houdend met alle beperkingen die in het zoekgebied zijn, blijven er 7 plekken over waar een windturbine zou kunnen. Deze zijn geclusterd in drie opstellingsalternatieven. Op de website van Amsterdam Wind vind je alle informatie inclusief kaartjes met de drie opstellingsalternatieven met windturbines. 

Visualisaties
Voor deze opstellingsalternatieven zijn visualisaties gemaakt. Vanuit verschillende zichtpunten kun je zien hoe een bepaalde opstelling met en zonder windturbines eruit kan komen te zien. Op de website van Amsterdam Wind vind je de visualisaties en hoe je deze kunt bekijken.

Hoe gaat het nu verder?
De energiecoöperaties verwachten later dit jaar de resultaten van de MER onderzoeken te kunnen delen met de deelnemers aan het omgevingsberaad, andere stakeholders in het projectgebied en anderen die het project volgen. Op basis van deze inzichten kiezen de coöperaties voor welke voorkeursalternatief ze een vergunningprocedure starten. Als de uitkomst een mix is van de te onderzoeken opstellingen, wordt voor deze specifieke nieuwe opstelling opnieuw de milieueffecten onderzocht en inzichtelijk gemaakt.

Meer over Amsterdam Wind en het plan voor coöperatieve windturbines lees je om www.amsterdam-wind.nl

Deel dit: