Bericht

Minder douchen voor de binnenvaart

Geplaatst op 19 augustus 2022, 13:39 uur
Illustration

Natuurlijk deden we allemaal mee, minder douchen om de scheepvaart op de Waal te redden. Maar zou het helpen? Even Rekenen aan Water…..

In “Rekenen Met Energie” schrijf ik over de energietransitie. Nieuwsbrief nr. 23 gaat over de diverse prijzen en statistieken die wereldwijd worden gepubliceerd en de verwarring die hierbij kan ontstaan, ook voor energieprijzen.
Abonneer je gratis op mijn substack, of lees eerdere nieuwsbrieven over Rekenen Met Energie 

Sinds half juli was er volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een "dreigend watertekort". Begin augustus werd dit een "feitelijk watertekort". In de Waterwet staat in art 2.9:

Bij algemene maatregel van bestuur wordt de rangorde van maatschappelijke en ecologische behoeften vastgesteld, die bij watertekorten of dreigende watertekorten bepalend is voor de verdeling van het beschikbare oppervlaktewater.
De rangorde of verdringingsreeks was bij de droogte van 2003 al vastgesteld. Het opschalen naar “feitelijk watertekort” is een belangrijke stap.
De volgorde is duidelijk: veiligheid eerst, dan drinkwater - glastuinbouw- industrie, de rest komt op de derde plaats. Maar helpt minder douchen de scheepvaart op de Waal? lees verder in de nieuwsbrief #24

Deel dit: