Bericht

Lancering website ikzetookdeknopom.nl

Geplaatst op 17 oktober 2022, 17:36 uur
Illustration

Het actienetwerk 15% GasTerug is opgericht na een oproep van voormalig wethouder van Doorninck om nu iets te doen om van het Russisch gas af te komen. Na enkele bijeenkomsten heeft het actienetwerk zich gevormd tot 8 onderdelen die samen werken aan 15% GasTerug in 2022.

Werkwijze Actienetwerk 15% GasTerug 
Het actienetwerk wordt aangestuurd vanuit de regiegroep. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het voeren van de regie, het verbinden en het opschalen. Daarnaast zijn er 3 doelgroepen tafels ; Kantoren- Bedrijven&Zorginstellingen en Buurten.

Buurten: De bedrijventerreinentafel houdt zich bezig met energiebesparingen in buurten in de MRA. Hieronder vallen zowel woningen als klein MKB. Stichting Woon! en Gemeente Amsterdam voeren hier de regie. Zij zijn bezig met de volgende acties:
-Energiecoaches
-FIXBrigade
-Voorzetramen
-Waterzijdig inregelen
-Versterken en activeren lokale initiatieven
-VVE-aanpak
-Vragen?

Ben je bewoner of MKB’er en wil je ook energie besparen? Meld je dan aan door te mailen naar info@actienetwerkgasterug.nl met als onderwerp: buurten.   

Lees meer op de site ikzetookdeknopom.nl wat je zelf kan doen met tips, en maak gebruik van campagnemateriaal, delen activiteiten, etc

Documenten
Deel dit: