Bericht

Persbericht klimaat en energie Metropoolregio Amsterdam

Geplaatst op 10 november 2022, 12:35 uur
Illustration

OPNAME PERSCONFERENTIE 5 NOVEMBER 2022

Tekst :

Welkom en introductie van de 5 klimaatburgemeesters in Amsterdam: Leonie van der Steen, Kiki Boreel, Tessa Koenderink, Max Drath en Pauline Westendorp. 

PLAN energie in Amsterdam

 • 15% gas besparen in 2022 en daarna in totaal in drie jaar 50% besparen. Dus van 16 miljard kWh naar 8 miljard kWh per jaar.
 • De overgebleven 50% schoon opwekken. Bijvoorbeeld 5 miljard uit 222 windmolens, 3 miljard uit zon, lokale warmte en reststromen
 • Een energiewinnend net zorgt voor een vaste lage prijs door het nemen van de coöperatieve route, waardoor alleen de investeringen de prijs bepalen.

Status energie in Amsterdam

Deelproject 15 procent besparing:

 • 7% gas bespaard (cijfers eind okt 22) in Amsterdam. Bespaard aardgas in 2022 in Metropoolregio Amsterdam (zie afbeelding), 10 procent in de hele Metropoolregio. 
 • Wat is er te vieren? !Woon is hard aan het werk: deze maand 1000 aanmeldingen voor een bezoek van een energiecoach. En gebiedsontwikkelaar AM stelt gratis kozijnfolie beschikbaar voor 1000 woningen. 

Deelproject 50% schone opwek

 • 8% schone energie in Amsterdam: 1,3 mrd kWh op totaal van 16 mrd kWh per jaar
  • ruim 500.000 panelen 0,1 mrd
  • kleine 40 windmolens 0,1 mrd
  • biomassa&afval 1,1 mrd 
 • Vieren: Weesp Duurzaam legde drie daken vol met 500 coöperatieve panelen.

Deelproject een energiewinnend netwerk bouwen

Coöperatieve route met partners in overheid, ondernemers en andere organisaties en nu al 340 koplopers, 75 energiecommissarissen, 14 hubs waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 50 coöperatieve initiatieven.

Oproepen

Oproep aan mensen: wat kan ik doen? 

 • neem 15 bespaarmaatregelen in je gebouw zie www.02025.nl 
 • ga deze maand op koffie bij iemand met hoge rekening en laag budget en kijk wat we kunnen doe

Oproep aan overheid, ondernemers en organisaties: neem volgende acties

 • Voorzitter Metropoolregio Amsterdam en burgemeester van Amsterdam wordt klimaatburgemeester en geef maandelijkse persconferentie. Geef een persconferentie: op 5/12/22 en op 9/1/23 etc. 
 • Maak fastlane voor het energiewinnend netwerk
 • Focus op
  15% BESPARING in 2022
  50% schone OPWEK via coöperatieve warmte, elektriciteit en vervoer  
  50% BESPARING dmv bouwkundige energiebesparing
 • Geef 20% van tijd en middelen aan energiebesparen, opwek en opslag
 • Train mensen voor een radicaal nieuwe manier van samenwerking
 • Vier wat gelukt is deze maand aan -15% gas, -50% energie +50% 

TEKST PERSUITNODIGING 4 NOVEMBER 2022:

Adres: 02025 Studio, Olympisch Stadion 21-1, 1076 DE Amsterdam

As zaterdag 5 november 2022 om 17:00 is de persconferentie over de klimaat- en energiecrisis in de Metropoolregio Amsterdam, deze eerste keer met name over Amsterdam. De volgende maand zal de Metropoolregio Amsterdam centraal staan. 

De Amsterdamse gemeenteraad heeft de klimaatcrisis reeds uitgeroepen in 2019: "De stad zal alles doen wat in haar macht ligt om de crisis te lijf te gaan". Deze week ondertekenden 800 Amsterdammers een brandbrief die de urgentie onderschrijft en de noodklok luidt, het gaat niet hard genoeg. 

Naast klimaat geven de heftige situatie in Oekraïne, de energieafhankelijkheid en vooral de hoge energierekeningen genoeg aanleiding ook energie als crisis aan te merken. Sinds maart 2022 heeft een enorm netwerk van allerlei organisaties zich verbonden om dit jaar nog samen 15% gas te besparen in de Metropoolregio Amsterdam. De regio zit nu op 10% besparing, Amsterdam op 7%. 

Dus, de nood is hoog. Het is tijd dat burgemeester van Amsterdam zich onderscheidt als klimaat&energie burgemeester en elke maand de ontwikkelingen deelt met Amsterdammers. En alle mensen in de Metropoolregio Amsterdam. De burgemeester is ook voorzitter van de 30 gemeenten in deze regio.  

De uitnodiging aan de burgemeester en de voorzitter van de Metropoolregio om een maandelijkse persconferentie te houden, is verstuurd. Namens een landelijke coalitie van klimaatburgemeesters, opgezet door het Rijk en Gideon, zijn nu vijf klimaat burgemeesters actief in Amsterdam. De klimaatburgemeesters hopen dat ze zo snel mogelijk overbodig zijn omdat de echte burgemeester dit hoog op de agenda zet. 

Agenda persconferentie: 

17:00 welkom en ontvangst op Olympisch Stadion 21-1 hoog, bij de witte trap bij het Cruijff veldje

17:05 Facts en figures: status “Energiegebruik in Amsterdam” en “Bespaard gas in 2022” met duiding per gemeente en opvallende postcodes. Besparingscijfers van de postcodes rond de 5eMontessorischool in Oost en de Geert Grooteschool in Zuid.

17:15 Presentatie zes acties met een toelichting wat deze teweeg brengen op vier belangrijke aspecten: 1. hoe kunnen mensen omgaan met een hoge energierekening in de dure decembermaand, 2. hoe kunnen de gebiedsgerichte acties omgaan met mensen schamen dat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen, 3. de kenmerken en het aantal huishoudens die in een zeer schrijnende situatie terecht zijn gekomen. 4. Actie rondom vrolijk nieuws over Bloomberg prijs en geslaagde acties van energiecoaches en fixers. 

17:20 afsluiting  

DIt persbericht is mede gemaakt door Roos&Ronja van de 5e Montessorischool. 


Illustration
Klimaatburgemeesters van Amsterdam Leonie van der Steen (links) en Pauline Westendorp (rechts). Foto Aukje van Bezeij.
Deel dit: