Bericht

De Lokale Energie Monitor 2022

Geplaatst op 20 februari 2023, 14:31 uur
Illustration

Hier Opgewekt en Energie Samen monitoren al acht jaar lang de lokale energie-initiatieven (LEM) in Nederland. 

Nederland telt in 2022 totaal 705 energiecoöperaties, dat is 1% meer dan in 2021. De groei neemt duidelijk af. Er is een verzadigingspunt bereikt nu in bijna 86% van de gemeenten een energiecoöperatie actief is.
Het geschatte aantal leden en/of deelnemers aan projecten is 120 duizend, een toename van 8% te opzichte van 2021. De coöperaties houden zich met vrijwel alle aspecten van de energietransitie bezig: energieopwekking, -besparing, -opslag en -handel.

De LEM 2022 is gepubliceerd op de website van hieropgewekt en Energie Samen

Over de LEM: De focus van de Lokale Energie Monitor ligt op lokale energie-initiatieven. Hiermee bedoelen we samenwerkingsverbanden van burgers en lokale bedrijven. Collectieven die samenwerken aan de energietransitie in hun omgeving. Vaak zijn ze verenigd in een energiecoöperatie. We blijven dicht bij de praktijk en kijken hoe deze burgercoöperaties en -initiatieven hier vorm aan geven. De Lokale Energie Monitor maakt ze zichtbaar en laat zien wat ze samen bereiken. Ze geven zicht in het aantal energiecoöperaties, hun projecten en activiteiten. En hoe ze in onderlinge samenwerking met elkaar een stevige maatschappelijke beweging vormen. Lokaal actief, met landelijke impact. 

Deel dit: