Bericht

Hoe is het met politiek en energieplannen ?

Geplaatst op 17 juli 2023, 18:34 uur
Illustration

Velen vragen zich af wat er in het Provinciaal akkoord staat en wat de val van het kabinet betekent voor ons werk.   

In de provincie Noord Holland hebben BBB, VVD, PVDA en Groen Links een coalitieakkoord gesloten.  

De coalitie versnelt de transitie naar duurzame energiebronnen en zorgt dat iedereen hierin mee kan doen. Het oplossen van de energiecongestie is cruciaal. Zie bijlage hieronder. Daarin staat o.a. "...lokale energiecoöperaties kunnen bijdragen aan het draagvlak voor de energietransitie. We zien dat enthousiasme van bewoners vaak vastloopt in bijvoorbeeld de wirwar van procedures en een gebrek aan startkapitaal. We willen dit soort organisaties stimuleren en ondersteunen met kennis en begeleiden bij de zoektocht naar financiële mogelijkheden."

En nationaal: volgens Pont Klimaat (https://klimaatweb.nl)

- is het onduidelijk of het klimaatfonds [van 32 millard euro] dat vorige week is aangenomen in de Tweede Kamer ook behandeld wordt in de Eerste Kamer.

- Wind op zee heeft breed politiek draagvlak. De volgende tender staat gepland in maart 2024. De inschatting is dat die doorgaat. 

Mijn inschatting is dat de gemeente nu volop vooruit gaat, dus dat die doorgaan op de onomstreden ingeslagen weg van energie besparen! Zon gaat hard door. Wind rond Noorderijplas is staand provinciaal beleid, dat loopt gewoon door. De gemeente bereidt de rest van de 52 MW voor. En dat provincie zal nu weer langzaam op stoom gaan komen. 

Deel dit: