Bericht

Wat is Lokaal eigendom? Dat wordt lokaal bepaald!

Geplaatst op 20 juli 2023, 10:44 uur
Illustration

Tijdens een gemeentelijke sessie waar een 'Onderzoek en advies financiële participatie Amsterdamse wind & zon' werd besproken gaf Siward Zomer, coöperatief directer van Energie Samen ons de makkelijkste definitie van lokaal eigendom.

Het is een actueel thema. Windenergie. Zon op dak. Onderstations. Bovenstations. Vragen daarbij:

  • Van wie zijn de molens en de panelen?
  • Hoeveel mag je meepraten in het proces van het ontwerpen van een onderstation?
  • Heb je lokaal eigendom van de installaties of ook van het proces?
  • Hoeveel zeggenschap heeft de buur in het proces?

Het gaat in de stad en het ommeland nu vaak over de kringen rondom energieprojecten. Wie praat mee? Hoe ver ga je in het ondersteunen van en praten met buren die kritisch zijn? Financier je ook onderzoeken van hen? Ik vergelijk dat wel eens met het bouwen van een dakkapel. Dat vindt een buur niet fijn, wellicht. Schaduw op zijn terras. Maar ga je dat laten onderzoeken? Misschien wel, misschien niet.

Wie mag -als eerste- investeren om de lusten te kunnen oogsten en lasten bij bouw en exploitatie te minimaliseren. Mag een lid van een cooperatie uit Zuid investeren in een windmolen in Noord, of is dat voor de mensen in de viercijferige postcode?

Hoe zorg je dat het eigendom ook altijd lokaal blijft? Wat als een lid van een cooperatie -een Noorderling- naar Zuid verhuist?

Siward gaf ons een lesje. Zo simpel. Richt een coöperatie op rond de energieopwek, besparing of opslag (of rond vervoer etc) en bepaal zelf je definitie van lokaal eigendom.

En vele groepen in de stad werken hier nu actief mee. Bijvoorbeeld Amsterdam Wind, die bekijkt hoe de windmolens die bedacht zijn bij de Noorderijplas zo goed mogelijk ingepast kunnen worden rond de plas. Ze hebben daartoe veel gesproken met de buren: de eigenaren van de elektriciteismasten (niet te dichtbij!) de eigenaren van de woonboten en alle andere buren. 

De werkgroep SARA, de Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam [en dan staat RES voor regionale energiestrategie (-; ] werkt aan een goede invulling van lokaal eigenaarschap voor de rest van de door de gemeente geplande 52 MW aan windenergie in de stad. Lees hier meer over op https://02025.nl/organization/9421/sara--stedelijke-adviesgroep-res-amsterdam- 

En Energie Samen heeft een werkgroep voor lokaal eigendom van de wind op zee! 

En de gemeente, (Al)liander, de Oeverlanden etc werken aan een gezamenlijk optimaal plan voor een 15 meter hoog "elektriceitshuisje' bij de afrit van de A4 bij de Nieuwe Meer. Met dus goede inspraak van de buren, op tijd? Er word een maquette gemaakt, wat mij persoonlijk een heel goed plan lijkt voor veel meer projecten. Dat geeft een reeeler beeld dan computers! 

En natuurlijk werken alle energiecooperaties er zelf ook aan, los van alle gezamenlijke projecten. Aan lokale warmte, lokale elektriciteit van zon op de school of sportclub etc.  Lees de nieuwsbrief!  

 

Foto bijeenkomst gemeente op 7 juli 2023 door Eline Hoogendijk (Er zijn er vast meer. ik heb alleen deze ene).

 

Deel dit: